Heritage & Technology

De leerstoel richt zich op onderzoek op het gebied van conserveringstechnieken, materiaalkunde en constructietechnieken. De leerstoel heeft technisch-historische waarden als vertrekpunt en geeft vanuit de techniek richting aan mogelijke oplossingen voor restauratie- en transformatie-opgaven. Nieuwe vraagstukken dienen zich bijvoorbeeld aan bij de implementatie van geavanceerde klimaatbeheersingssystemen. De leerstoel werkt bij dergelijke opgaven samen met  de andere gespecialiseerde secties van de afdeling AE+T. 

Gezien de breedte van de erfgoed-opgave wordt de huidige leerstoel stapsgewijs uitgebreid tot een bredere formule die aansluit bij de breedte van het werkterrein. De leerstoel ‘Heritage & Technology wordt hiermee de technische evenknie van de leerstoel ‘Heritage & Cultural Value’.