Design of Construction

Profiel

De leerstoel Ontwerpen van Bouwconstructies houdt zich bezig met bouwconstructieve vraagstukken. Het spectrum loopt hierbij van de relatie tussen functionele en constructieve aspecten, naar materiaal gerelateerde bouwwijzen, tot en met het opstellen van principes voor constructieve elementen, bouwcomponenten en bouwsystemen. Bij het onderzoek van deze punten worden uiteenlopende zaken ontwikkeld, geanalyseerd, toegepast en geëvalueerd; zoals de relaties tussen functies, regelgeving en gebruikerswensen, naar de vraag hoe de engineering van gebouwen verloopt en daarnaast bij het ontwikkelen van innovatieve technieken en strategieën bij de integratie van diverse functies.

Missie

De missie van de leerstoel is het ontwikkelen van geïntegreerde, innovatieve en inspirerende technische oplossingen voor complexe ontwerpopgaven, die altijd ontstaan wanneer visionaire concepten gekruist worden met reële constructiemogelijkheden.

Onderwijs

In de BSc-opleiding is het onderwijs gericht op basisbegrippen en –kennis en –vaardigheid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding. Centraal staan de enkelvoudige principes, die in een samenstel het functioneren van een constructie bepalen. Met de kennis van werkingen van constructies kan het ontwerpen daarvan meer zijn dan het kopiëren van bestaande, zogenaamd pasklare oplossingen. Naast de "klassieke" opleiding tot architect is de leerstoel ook betrokken bij de onderzoeksgeoriënteerde masteropleiding bouwtechnologie, mede om het onderwijs te integreren in het onderzoek.

Hiernaast ontwikkelde en onderhoudt de leerstoel de ‘International Facade Master’; een nieuwe masteropleiding waarbij de aankomend ingenieur zich specialiseert in de bouw- en geveltechnologie.

Onderzoek

Focuspunt van het onderzoek binnen de leerstoel ligt wezenlijk binnen het veld van de geveltechnologie. Hierin worden concrete en oplossingsgerichte onderzoeksthema’s aangepakt, zoals het onderzoek naar bouw- en productiemogelijkheden van dubbelgekromde geveldelen voor vrije vormenarchitectuur. Op strategisch niveau houden wij ons bezig met renovatietechnologieën en het ontwikkelen van engineeringtools en technology transfers ten behoeve van de bouw. De leerstoel draagt deze verworven kennis uit het onderzoek didactisch uit in de vorm van boeken met als thema’s; constructieprincipes, systematisch bouwen en materiaal- en technologieontwikkeling.

Overzicht research output