Onze publicaties

Wetenschappelijke papers
 

Alle gepubliceerde papers van de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap kunt u vinden door hier te klikken.

Intreerede

Marleen Hermans heeft op 14 november 2014 ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Publiek Opdrachtgeverschap’ aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft de volgende tekst uitgesproken. Klik hier om de tekst terug te lezen.

Tools

Maturity Model Professioneel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw. Klik hier voor de toolkit van het maturity model.

Publicaties

Handreiking professioneel opdrachtgeverschap voor corporaties en andere (semi-)publieke opdrachtgeverschap.
Inbedding van opdrachtgeverschap in gemeentelijke organisaties: het uitgebreide onderzoeksrapport
Inbedding van opdrachtgeverschap in gemeentelijke organisatie: de samenvatting van het onderzoeksrapport
Publieke opdrachtgever als lerende organisatie: een handreiking

Symposia

De leerstoel heeft de afgelopen jaren de volgende symposia georganiseerd. Voor de verslaglegging kunt u op de titel van het symposium klikken. 
Symposium Contract Management
Symposium Public Values

Lopende projecten

Promotieonderzoek Publieke Waarden in Opdrachtgeverschap van Lizet Kuitert. Klik hier voor de resultaten van de eerste studie.
Promotieonderzoek Marktvisie relatie OG - ON van Astrid Potemans.
Lerende Organisaties in opdracht van de Gemeente Rotterdam.

Afstudeerrapporten

De leerstoel is betrokken geweest bij de volgende afstudeeronderzoeken:

Joost Den Hoed (2017): Capture and storage of performance information: How contractors in the water construction industry can capture and store performance information to present in Best Value tenders

Eirini Papatriantafyllou (2017): Trust and Contractual Governance: Managing Relationships in the Offshore Industry

Christine Siedenburg (2017): Freedom for Contractors – Cross-border analysis on the solution space for contractors within infrastructure projects

Wouter Eitjes (2017): Contract Management: Managing Conflict Escalation in the Dutch Building Sector

Tine Nientker (2017): Corporate Real Estate Alignment in Practice: A study on how corporate real estate is aligned by multinational corporations in different industries in practice and its relation to theory

Nikolaos Tsolis (2017): Enhancing circularity in the building industry

Lisette de Jonge – van Wijngaarden (2017): Contract management competencies

Esther Korvinus (2017): Conflicts between client and contractor

Raoul Rutten (2016): Demand specification within Integrated Contracts. Identifying and avoiding key issues.

Wester Regelink (2016): Disputes in infrastructure projects

Anne de Jager (2016): Collaborative procurement in the construction sector

Marcos Solís Madrigal (2016): Contract management for Dutch wastewater industry

Mariya Ivanova (2016): Building new roads in tendering: Towards selection based on values and competencies

Leon de Jong (2016): The tender as investment: A qualitative study on contractor perception of tender costs in integrated infrastructure projects

Thu Hoan Nguyen (2015): Uitbesteding door publieke opdrachtgevers in de bouw­ en vastgoedsector. Een onderzoek naar de relatie tussen organisatiespecifieke overwegingen voor uitbesteden en de ontwikkeling van een gedeelde uitbestedingsstrategie en –beleid bij samenwerking.

Farah Puspita Sari (2015): Maturity Model for Maintenance Organisations in Public Sector.

Rudolf Stam (2015): Concentration in office environments

Cornelis Ryan Kaal (2015): Besluiten over samenwerkingsvormen: De realisatie van een besluitvormingsmodel voor de keuze van samenwerkingsvormen bij herontwikkeling van monumentaal gemeentelijk vastgoed

Jiska Schimmelpennink (2015): Professionaliseren van het opdrachtgeverschap. Naar een weloverwogen keuze op organisatieniveau ten behoeve van een passende samenwerkingsvorm bij het beheer en onderhoud van bestaand vastgoed.

Alireza Rahat (2014): Organizational barriers for adopting project alliancing. An investigation in the Dutch public infrastructure procurement organizations.

Charlotte Ipema (2014): Designing the perfect tender.  

Michelle Ham (2014): Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector.

Arnold Bosch (2014): Beheer 2.0. Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector.