Woningkwaliteit en Procesinnovatie

De leerstoel Woningkwaliteit en Procesinnovatie is gericht op procesinnovaties die bijdragen aan het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van woningen. De belangrijkste aspecten hierin zijn: energiezuinigheid, milieubelasting, veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid, van zowel bestaande als nieuwe woningen. 

Vooral de energietransitie van de bestaande woningvoorraad staat centraal. Om de grote maatschappelijke opgaven zoals een CO2 vrije en volledig circulaire gebouwde omgeving in 2050 waar te maken, zullen naast nieuwe technieken ook innovaties nodig zijn van de bouwprocessen, het beleid en regelgeving, en het afstemmen op de voorkeuren van bewoners. Dit wordt bestudeerd vanuit Nederland en Europa, maar ook binnen de Chinese context.

De leerstoel is betrokken bij vele Europese onderzoeksprojecten (Horizon2020, Interreg en Climate KIC). Henk Visscher is coƶrdinator van werkgroepen van CIB (International Council for Building Research Studies and Documentation), ENHR (European Network of Housing Research) en EFL (European Federation for Living). 

Daarnaast is Henk Visscher wetenschappelijk directeur bij het Bouw- en Techniek Innovatie Centrum (BTIC). Dit is een breed netwerk in de bouwsector met als doel kennis en innovatie te ontwikkelen en in de praktijk te brengen op het gebied van:

-       Integrale energietransitie in de bestaande woningvoorraad

-       Digitalisering

-       Circulariteit

-       Infrastructuur

-       Klimaatadaptatie

Voor meer info: www.btic.nu

Prof. dr. ir. H.J. Visscher