Environmental Technology and Design

Environmental Technology and Design

Als leerstoel Environmental Technology and Design (ET&D), streven we naar inter- en transdisciplinair, contextgedreven en oplossingsgericht onderzoek en onderwijs in het belang van een beter milieu. Klimaatadaptatie en mitigatie, regeneratie van biodiversiteit, digitalisering, schaarste aan materialen, de energietransitie, groenblauwe adaptatiestrategieĆ«n en het aanbieden van betaalbare en gezonde voeding, hebben allemaal meerdere ruimtelijke claims op de eindige hulpbron van land. In navolging van de Delftse Design-traditie integreren we ontwerp- en engineeringbenaderingen om die uitdagingen aan te gaan. We ontwikkelen en passen op het milieu gebaseerde methoden en technieken, stedelijke datawetenschap en geospatiale informatietechnologieĆ«n toe. Ons onderzoek en onderwijs combineren milieutechnologie, stedelijke ecologie, burgerparticipatie en milieugedrag op verschillende schalen. Er ligt een sterke nadruk op de interactie van deze velden in termen van theorieĆ«n, methoden en technieken, en hun toepassing via concepten, strategieĆ«n en ruimtelijke interventies. ETD's onderzoeks- en onderwijsportfolio betreft toegepaste wetenschap voor, en vaak met, publieke en private partners.

Sectie leider

Dr. Alexander Wandl

Hoogleraar

Prof. Dr. Arjan van Timmeren

Secretariaat