Minor

6 en 7 april: extra online minorinformatiesessies voor tweede jaars BSc studenten

In verband met de annulering van het Minor event dat op 30 maart zou plaats vinden, zijn er op 6 en 7 april online minorinformatiesessies via Zoom te volgen. Voor een overzicht van de online sessies, klik hier.

Ondanks het coronavirus benadrukken we dat de huidige procedures en deadlines blijven gehandhaafd.

In de bacheloropleidingen

Een minor is een samenhangend geheel van vakken van in totaal 30 EC (een half jaar). Je volgt de minor in het eerste semester van je derde bachelorjaar. Hieronder vind je aanbod bij TU Delft en onze partneruniversiteiten, Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam.