Bindend Studieadvies

Bij de TU Delft geldt een bindend studieadvies (BSA) voor alle bacheloropleidingen. Dit betekent dat je in het eerste collegejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC.

Wanneer je deze norm niet haalt dan wordt de inschrijving aan het einde van het collegejaar automatisch beëindigd en kun je je daarna vier jaar lang niet inschrijven voor dezelfde opleiding. Uiteraard krijg je gedurende het collegejaar tussentijdse adviezen en studiebegeleiding.

Mocht je je hebben ingeschreven voor twee opleidingen aan de TU Delft, dan geldt voor beide opleidingen afzonderlijk een bindend studieadvies.

Voor de opleidingen Maritieme Techniek en Werktuigbouwkunde geldt een gezamenlijk bindend studieadvies. Dit betekent dat je bij een negatief advies voor één van deze opleidingen je vier jaar lang ook niet bij de andere opleiding kan inschrijven.

De adviesmomenten zijn:

  • Maart: tussenadvies op basis van de behaalde resultaten in het eerste semester.
  • Begin augustus: voorgenomen negatief advies (tussenadvies) of definitief positief eindadvies op basis van de behaalde resultaten van het volledige eerste collegejaar, dus inclusief eventuele herkansingen in juli.
  • Eind augustus: definitief bindend studieadvies op basis van de behaalde resultaten van het volledige eerste collegejaar, dus inclusief eventuele herkansingen in juli.

De tussenadviezen geven een indicatie of je het bindend studieadvies gaat halen. Als je een negatief tussenadvies hebt gekregen, is het verstandig om de oorzaak te achterhalen van je studieresultaten. We adviseren je om contact op te nemen met de studieadviseur van jouw faculteit. Ook kun je terecht bij Career & Counselling Services voor workshops en trainingen om je studievaardigheden te verbeteren.

Het definitief bindend studieadvies ontvang je uiterlijk 31 augustus.

* Geen geldige inschrijving kan gevolgen hebben voor je collegegeld, studiefinanciering en studentenreisproduct (OV). Informatie over in- en/of uitschrijven kun je hier vinden.