Hoorzitting en Beroep

Begin augustus ontvang je een definitief studieadvies of een voorgenomen negatief bindend studieadvies. Als je een voorgenomen negatief bindend studieadvies hebt gekregen, maar je vindt dit niet terecht, dan kun je je aanmelden voor een hoorzitting met de BSA commissie. Tijdens deze hoorzitting kun je toelichten waarom je volgens jou geen negatief bindend studieadvies zou moeten krijgen.  

De hoorzittingen betreffende het collegejaar 2023-2024 vinden plaats van 19 t/m 22 augustus 2024. Je moet je aanmelden voor deze hoorzitting. Dit kan van 8 tot en met 15 augustus 2024 via het aanmeldformulier. Op het aanmeldformulier vind je ook informatie over de procedure van de hoorzitting.

Als je je niet aangemeld hebt, kun je niet gehoord worden.

Nadat de BSA-commissie je heeft gehoord, krijg je binnen enkele dagen het definitieve bindend studieadvies van de decaan van jouw faculteit. Als je bezwaar door de BSA-commissie wordt erkend, dan ontvang je uitstel van het bindend studieaviesen kun je je aanmelden voor een nieuw collegejaar. Ook als je een positief advies hebt ontvangen kun je je aanmelden voor het nieuwe collegejaar. Als je een negatief bindend studieadvies hebt ontvangen, kun je hiertegen in beroep bij het College van Beroep voor de Examens.

Aanmeldformulier

Aanvraagformuliere 2023-2024 is nog niet beschikbaar