Criteria bindend studieadvies

BSA voor eerstejaars studenten

De bindend studieadviesnorm van de TU Delft is 45 EC van de eerstejaars vakken. In maart en begin augustus ontvang je tussenadviezen. Voor deze meetmomenten zijn er criteria die voor alle opleidingen gelden (zie hieronder de criteria per adviesmoment). Het advies in maart is op basis van behaalde resultaten in het eerste semester. Het advies van begin augustus is op basis van behaalde resultaten van het volledige eerste collegejaar, dus inclusief eventuele herkansingen in juli.

Indien je begin augustus 45 of meer EC hebt behaald, ontvang je dan al een definitief positief studieadvies zodat je je kan her-inschrijven voor het nieuwe collegejaar. Heb je begin augustus nog geen 45 EC behaald, dan ontvang je een voorgenomen negatief studieadvies.

Het definitief bindend advies - dat je eind van augustus ontvangt - is op basis van de behaalde resultaten van het volledige eerste collegejaar, dus inclusief eventuele herkansingen

Advies moment Advies type Behaalde EC
Maart Negatief  tot 15 EC
Twijfel  15 tot 22,5 EC
Positief 22,5 of meer EC
     
Eind juli Voorgenomen negatief tot 45 EC
Positief 45 of meer EC
     
Eind augustus Negatief tot 45 EC
Positief 45 of meer EC

 

Eerder uitstel van BSA gekregen?

Heb je in een vorig collegejaar uitstel van BSA gekregen en sta je dit collegejaar opnieuw ingeschreven voor de bacheloropleiding waarvoor het uitstel van BSA is toegekend, dan is het bindend studieadvies (BSA) is dit collegejaar ook voor jou weer van toepassing.

Dit betekent:

  • Als je in een vorig collegejaar 0-15 EC hebt behaald, dan moet je dit huidige collegejaar (2023-2024) minimaal 45 EC uit het eerste studiejaar bovenop de behaalde EC van een vorig collegejaar halen om een positief BSA-advies te krijgen. Bijvoorbeeld: je hebt in een afgelopen collegejaar 10 EC gehaald, dan moet je aan het einde van dit collegejaar minimaal 55 EC van het eerste studiejaar behaald hebben.
  • Als je in een vorig collegejaar meer dan 15 EC hebt behaald, dan moet je dit huidige collegejaar (2023-2024) alle overige punten van het eerste studiejaar halen (en in totaal dus op 60 EC van het eerste studiejaar uitkomen) om een positief BSA-advies te krijgen.

Als je de studie staakt in het collegejaar waarin je gebruik maakt van het verleende uitstel, dan zal je een definitief negatief bindend studieadvies ontvangen. Je voldoet namelijk niet aan de eis dat je minimaal 45 EC moet behalen in het collegejaarjaar dat je gebruik maakt van het uitstel

Gedurende het collegejaar informeren we je twee maal over jouw studievoortgang. Je begin augustus een bericht waarin het door jouw aantal behaalde studiepunten in collegejaar 2023-2024 wordt vermeld. Eind augustus ontvang je het definitieve bindende eindadvies per e-mail.