Criteria bindend studieadvies

Verlaging norm bindend studieadvies 2021-2022

De norm voor het bindend studieadvies (BSA) voor het studiejaar 2021-2022 wordt eenmalig verlaagd van 45 EC naar 39 EC, met uitzondering van de bacheloropleidingen Applied Earth Sciences (AES) en Civiele Techniek (CT) waarvoor een norm van 40 EC zal gelden. Uitgangspunt voor de verlaging is dat de norm voor elke eerstejaarsstudent van de TU Delft wordt verlaagd ter grootte van een vak. Dit betekent dat eerstejaarsstudenten in het studiejaar 2021-2022 minimaal 39 EC (AES en CT: 40 EC) van hun eerste jaar moeten behalen om een positief BSA-advies te ontvangen en daarmee hun opleiding te mogen voortzetten. 

Studenten die in een eerder jaar uitstel van het bindend studieadvies hebben gekregen, dienen in het studiejaar 2021-2022 in totaal ook 39 EC (AES en CT: 40 EC)  aan eerstejaars vakken te halen, tenzij zij minder studiepunten behoeven te halen om hun eerste jaar volledig af te ronden. 

De BSA-regeling van de TU Delft blijft verder ongewijzigd. Alle studenten die wegens persoonlijke omstandigheden de verlaagde BSA-norm niet kunnen halen, kunnen via de bestaande procedure in de BSA-regeling uitstel van het bindend studieadvies aanvragen.

BSA voor eerstejaars studenten

De bindend studieadviesnorm van de TU Delft is 45 EC van de eerstejaars vakken. In maart en eind juli ontvang je tussenadviezen. Voor deze meetmomenten zijn er criteria die voor alle opleidingen gelden (zie hieronder de criteria per adviesmoment). Het advies in maart is op basis van behaalde resultaten in het eerste semester. Het advies van eind juli is op basis van behaalde resultaten van het volledige eerste collegejaar, dus inclusief eventuele herkansingen in juli.

Indien je eind juli 45 of meer EC hebt behaald, ontvang je dan al een definitief positief studieadvies zodat je je kan her-inschrijven voor het nieuwe collegejaar. Heb je nog geen 45 EC behaald, dan ontvang je een voorgenomen negatief studieadvies.

Het definitief bindend advies - dat je eind van augustus ontvangt - is op basis van de behaalde resultaten van het volledige eerste collegejaar, dus inclusief eventuele

Advies moment Advies type Behaalde EC
Maart Negatief  tot 15 EC
Twijfel  15 tot 22,5 EC
Positief 22,5 of meer EC
     
Eind juli Voorgenomen negatief tot 45 EC
Positief 45 of meer EC
     
Eind augustus Negatief tot 45 EC
Positief 45 of meer EC

 

Eerder uitstel van BSA gekregen?

Heb je in een vorig collegejaar uitstel van BSA gekregen en sta je dit collegejaar opnieuw ingeschreven voor de bacheloropleiding waarvoor het uitstel van BSA is toegekend, dan is het bindend studieadvies (BSA) is dit collegejaar ook voor jou weer van toepassing.

Dit betekent:

  • Als je in een vorig collegejaar 0-15 EC hebt behaald, dan moet je dit huidige collegejaar (2021-2022) minimaal 45 EC uit het eerste studiejaar bovenop de behaalde EC van een vorig collegejaar halen om een positief BSA-advies te krijgen. Bijvoorbeeld: je hebt in een afgelopen collegejaar 10 EC gehaald, dan moet je aan het einde van dit collegejaar minimaal 55 EC van het eerste studiejaar behaald hebben.
  • Als je in een vorig collegejaar meer dan 15 EC hebt behaald, dan moet je dit huidige collegejaar (2021-2022) alle overige punten van het eerste studiejaar halen (en in totaal dus op 60 EC van het eerste studiejaar uitkomen) om een positief BSA-advies te krijgen.

Gedurende het collegejaar informeren we je twee maal over jouw studievoortgang. Je ontvangt eind juli een bericht waarin het door jouw aantal behaalde studiepunten in collegejaar 2021-2022 wordt vermeld. Eind augustus ontvang je het definitieve bindende eindadvies per e-mail.

/* */