Spreekuren

De spreekuren zijn vanaf heden ook weer mogelijk op locatie. Het spreekuur van de psychologen op locatie vindt plaats op Jaffalaan 9a. Er is daarnaast nog de mogelijkheid om op verzoek het inloopspreekuur online te bezoeken. Het online spreekuur vindt plaats via Teams. Je wordt geacht je vooraf aan te melden.

Wil je gebruik maken van onze spreekuren?

Er is geen inloopspreekuur bij de studentenpsychologen op 13, 18 en 20 oktober.

In het schema kun je alle open spreekuren zien. Hier kun je terecht met persoonlijke, financiële en juridische vragen die betrekking hebben op je studie. Je kunt een kort advies krijgen om je op weg te helpen. Ook kun je je CV of motivatiebrief laten controleren.

Gelieve voor 11:00 uur een consent form invullen en versturen onder het kopje ‘walk-in hour’. Vermeld in de e-mail je naam, studentnummer (voor PhDs personeelsnummer), geboortedatum & telefoonnummer en stuur je e-mail naar:

Voor het spreekuur op locatie is het belangrijk dat je alleen en met een mondkapje op langskomt. Je krijgt een tijdsslot toegewezen tussen 12:45-13:45. Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent. Als je te laat bent dan zal je afspraak helaas korter duren. Meld je voor je afspraak via de intercom bij de voordeur. De algemene maatregelen rondom het Corona virus, die gehanteerd worden op de TU Delft, gelden ook op dit spreekuur. Je kan je hier nalezen.

Voor inloopspreekuren bij je eigen faculteit, check het schema van je studieadviseur. Op dinsdag van 17.30 – 19.00 uur is een van onze counsellors aanwezig tijdens het extra spreekuur van BOOST bij X.

Career counsellors

Het TU Delft Career Centre  kan je helpen je jobsearch effectiever te maken door je  feedback te geven op je CV,  motivatiebrief en LinkedIn-profiel.

Horizon

Horizon: loket voor studeren met een functiebeperking of extra ondersteuningsvraag. Mocht het tijdens het gesprek blijken dat het nodig is kan de studentdecaan ingeschakeld worden

Tijd: Dinsdag en donderdag, 12:45 – 13:45

Psychologen

Tijdens inloopspreekuur het kun je terecht voor korte vragen. Je zult een kort advies krijgen om je op weg te helpen. 

Tijd: inloopspreekuren op maandag t/m vrijdag (12:45-13:45)

Studentendecanen

Je eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen rond je studie is altijd je studieadviseur op de faculteit. Je kunt door je studieadviseur doorverwezen worden naar de studentendecanen.

Tijd: maandag t/m donderdag van 12.45 – 13.45 uur