Spreekuren

In het schema kun je onze spreekuren zien.
Wil je gebruik maken van onze spreekuren? Houdt dan rekening met de volgende werkwijzen:

Psychologen
De spreekuren zijn mogelijk op locatie (jaffalaan 9a) of online via Teams. Je wordt geacht je vooraf aan te melden.
Gelieve voor 11:00 uur een consent form invullen en versturen onder het kopje ‘walk-in hour’. Vermeld in de e-mail je naam, studentnummer (voor PhDs personeelsnummer), geboortedatum, telefoonnummer. Vermeld ook op welke dag je een psycholoog wilt spreken en of je op locatie of online wilt afspreken. Stuur je e-mail naar:  psychologen@tudelft.nl.
Je krijgt een tijdsslot van 10 minuten toegewezen tussen 12:45-13:45.

Studentendecanen
Onze spreekuren zijn online via Teams, hier kun je terecht met korte persoonlijke, financiële en juridische vragen die betrekking hebben op je studie. Je wordt geacht je vooraf aan te melden. Klik hier voor 11:00 uur om een tijdslot te kiezen. Na 11.00 uur kun je een afspraak maken voor de volgende werkdag.

Horizon
Het spreekuur van Horizon vindt op dinsdagen op locatie plaats in het ESA gebouw, Jaffalaan 9a. Er is daarnaast nog de mogelijkheid om op verzoek het inloopspreekuur online te bezoeken op donderdagen. Het online spreekuur vindt plaats via Teams of op de campus. Je wordt geacht je vooraf aan te melden (zowel voor het spreekuur online als op campus).
Indien je een afspraak wilt maken voor het spreekuur dan kun je je voor 11.00 uur aanmelden. Klik hier om een tijdslot te kiezen. Na 11.00 uur kun je een afspraak maken voor de volgende werkdag.

Career Centre
De spreekuren van Career Centre vinden online plaats.
Klik hier om je eigen tijdslot voor een online CV/Motivatiebrief te kiezen (het toestemmingsformulier is hier ook te vinden en de nodige documenten kun je uploaden wanneer je een afspraak maakt). 
Check vooraf in onze online toolkit de tips and tricks voor  CV en motivatiebrieven.

---
Let op:
Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent (zowel online als op campus). Als je te laat bent dan zal je afspraak helaas korter duren.

Voor inloopspreekuren bij je eigen faculteit, check het schema van je studieadviseur. Op dinsdag van 17.30 – 19.00 uur is een van onze counsellors aanwezig tijdens het extra spreekuur van BOOST bij X.

Op nationale feestdagen zijn we niet bereikbaar en gaan de spreekuren niet door, klik hier voor de nationale feestdagen.

Career counsellors

Het TU Delft Career Centre  kan je helpen je jobsearch effectiever te maken door je  feedback te geven op je CV,  motivatiebrief en LinkedIn-profiel.

Horizon

Horizon: loket voor studeren met een functiebeperking of extra ondersteuningsvraag. Mocht het tijdens het gesprek blijken dat het nodig is kan de studentdecaan ingeschakeld worden

Tijd: Dinsdag en donderdag, 12:45 – 13:45

Psychologen

Tijdens inloopspreekuur het kun je terecht voor korte vragen. Je zult een kort advies krijgen om je op weg te helpen. 

Tijd: inloopspreekuren op maandag t/m vrijdag (12:45-13:45)

Studentendecanen

Je eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen rond je studie is altijd je studieadviseur op de faculteit. Je kunt door je studieadviseur doorverwezen worden naar de studentendecanen.

Tijd: maandag t/m donderdag van 12.45 – 13.45 uur

/* */