Onderzoek en onderwijs

De leerstoel Gebiedsontwikkeling werkt (mee) aan wetenschappelijk onderzoek en draagt bij aan verschillende onderwijsprogramma’s binnen en buiten de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, waaronder de post-initiële opleiding Master City Developer. Met publicaties en andere kennismedia voedt de leerstoel tevens de ontwikkeling van het vak gebiedsontwikkeling in termen van beleid, wet- en regelgeving, instrumenten en methoden. Ook agendeert zij kwesties die voor de doorontwikkeling van het vak en haar gemeenschap van belang zijn. Hierbij wordt een brug geslagen tussen praktische ervaringen en wetenschappelijke inzichten. Er wordt altijd gezocht naar een productieve balans tussen theorie(vorming) en empirische bewijsvoering.

Overzichten van de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten zijn te vinden in de jaarverslagen van de SKG.