Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (kortweg: SKG) verbindt een groeiend aantal publieke, private en maatschappelijke organisaties die zich richten op de praktijk van gebiedsontwikkeling. SKG-partners doen een jaarlijkse schenking aan de stichting en geven samen met de TU Delft richting en inhoud aan het kennisprogramma van de leerstoel Gebiedsontwikkeling. Hiermee vervult de SKG haar missie: het bevorderen van een professionele, reflectieve gebiedsontwikkelingspraktijk gericht op een duurzame gebouwde omgeving.

Partners
Naast de TU Delft heeft de SKG een groeiend aantal publieke en private partners. De lijst met partners kunt u vinden in het laatste jaarverslag of gebiedsontwikkeling.krant. Heeft u interesse om uw organisatie te verbinden met ons kennisnetwerk? Voor samenwerking, deelname aan een project of volledig partnerschap kunt u contact opnemen met directeur Tom Daamen via t.a.daamen@tudelft.nl of 06-39251310.

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u een aantal gegevens die bij deze ANBI-status horen.

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)
Fiscaal nummer: 8168.81.972
Bezoekadres: Julianalaan 134, 2628BL, Delft (Faculteit Bouwkunde)
Telefoonnummer: +31 (0)15 27 81820
Postadres: Postbus 4052, 3502HB, Utrecht (AM, directiesecretariaat)

Doelstellingen

  • Het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor de gebiedsontwikkelingspraktijk
  • Het verbinden van voor het vak relevante partijen, kennisdisciplines en beleidssectoren
  • Het bevorderen van (meer) kwaliteit, duurzaamheid en voortgang in projecten
  • Het bijdragen aan voor het vak relevante opleidingen en onderzoeksprogramma’s
  • Het stimuleren van kennisuitwisseling en dialoog tussen wetenschap en praktijk.

Beleidsplan
De activiteiten van de SKG zijn georganiseerd langs vier lijnen: onderzoek, onderwijs, kennisbijeenkomsten en het online platform gebiedsontwikkeling.nu. Voor ons beleidsplan en kennisprogramma verwijzen we naar het meest recente jaarverslag. 

Bestuur
De huidige leden van het SKG-bestuur zijn Ronald Huikeshoven (voorzitter), Sebastiaan de Wilde (secretaris-penningmeester), Esseline Schieven (bestuurslid en plv-voorzitter) en Ellen van Bueren (bestuurslid TU Delft). 

Beloningsbeleid
De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling verstrekt geen vergoeding aan haar bestuursleden. SKG-directie en medewerkers van de leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft worden beloond conform de CAO Nederlandse Universiteiten.

Activiteiten en financiën
Overzichten van uitgeoefende activiteiten zijn te vinden in onze jaarverslagen. Ook vindt u hierin de jaarlijkse financiële verantwoording. Hieronder vindt u de verslagen van de afgelopen jaren.