Humans of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Aihui Fu

Het motto 'speeding up the energy transition' blijft onverminderd belangrijk. Als faculteit kunnen we trots zijn op de concrete bijdrages die we leveren in het realiseren van de energietransitie – en in het verlengde daarvan, een duurzame wereld. Neem bijvoorbeeld Aleksandar Boričić & Ahui Fui, die zich het afgelopen jaar inzetten om het middelspanningsnet van Amsterdam te verbeteren. Wat kwam daar allemaal bij kijken, en hoe kijken ze terug op hun resultaat?

"Het was tijdens een van de COVID-lockdowns dat ik een e-mail kreeg van professor Peter Palensky, waarin hij vroeg om vrijwilligers om voor het verbeteren van een van de meest overbelaste delen van het Amsterdamse energienetwerk. Op dat moment was ik net bevallen van een baby en door de lockdowns moest ik een lange periode alleen voor haar zorgen. Ik wilde echt ergens aan werken – hard werken om mijn kennis van mijn PhD-onderwerp te vergroten, mezelf inspireren en meer samen te werken met collega's. Dus toen de e-mail in mijn inbox plofte, was ik meteen enthousiast!

Het probleem in het elektriciteitsnet van de Amsterdamse Buiksloterham is vrij complex: je hebt veel huizen, die langzaam intelligenter worden en dus meer flexibiliteit van het elektriciteitsnet vragen, maar ook een aantal enorme flatgebouwen en zelfs industrie, die beide een constante, grote vraag naar elektriciteit hebben. Deze combinatie was vroeger nog vol te houden, maar nu worden veel meer nieuwe huizen gebouwd met warmtepompen, en die onttrekken veel elektriciteit aan het net. En met de aanhoudende economische groei willen steeds meer industrieën naar het gebied komen – wat leidt tot nog meer en nog grotere knelpunten. De vier middenspanningskabels naar het gebied werken daarom nu al op maximale capaciteit, en kunnen niet meer verbruikers bedienen. Liander moet daarom ook een nieuw elektriciteitsverdeelstation bouwen en werkt aan uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar dat kost tijd en lost de huidige problemen niet op.

Daarom moesten we samen oplossingen bedenken om het congestie-probleem op te lossen. Mijn persoonlijke bijdrage was het ontwikkelen van betere algoritmen die de belasting van het net kunnen balanceren. Bijvoorbeeld: waarom zou je een warmtepomp niet een uur per dag wat minder laten werken? De eigenaar van het huis met de pomp zal dat niet merken, maar het geeft veel ademruimte voor het net. Zulk soort algoritmische oplossingen inpassen in de grote puzzel die het medium energienet is, was mijn deel van de uitdaging.

Onafhankelijk zijn van grondstoffen betekent dat onze oplossingen misschien wel honderden jaren bruikbaar blijven. Ik ben er trots op dat ik aan die erfenis kan bijdragen.

Ik ben erg trots op de resultaten die het team en ik hebben bereikt in een periode van slechts een paar maanden, waarbij we ook alleen in het weekend en 's avonds hebben gewerkt. Het was daarnaast verhelderend om te zien dat werken aan de energietransitie meer kan betekenen dan alleen techniek. Onze partners van het AMS-instituut hebben heel hard gewerkt om de juiste data boven water te krijgen, zodat wij daarmee konden werken. Terwijl het gemakkelijk was om gegevens van huishoudens te krijgen, die willen vaak graag delen, lag dat heel anders voor de bedrijven. Gelukkig vonden we toch manieren om die barrière te omzeilen, hetzij door de data uiteindelijk toch te krijgen, maar vaak ook door zelf de relevante data zelf te herleiden. Als onderzoeker zijn we erg gebrand op echte gegevens om effectieve en efficiënte resultaten te krijgen.

De mens als soort kan echt niet langer wachten: we moeten groener gaan leven. Dat is de enige manier waarop we onze samenleving door kunnen geven. En bovendien zijn de technologieën die we moeten ontwikkelen om ons systeem los te maken van fossiele brandstoffen, ook op vele andere manieren duurzaam. Onafhankelijk zijn van grondstoffen betekent dat onze oplossingen misschien wel honderden jaren bruikbaar blijven. Ik ben er trots op dat ik aan die erfenis mag bijdragen."