Humans of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Kateryna Marynets

OdC EWI

Persoonlijk leiderschap is niet alleen werken aan jezelf, en je eigen vaardigheden, maar het is ook je inzetten voor een ander en het teweegbrengen van veranderingen. In deze reeks van Humans of EEMCS spreken we vier mensen die zich op zo’n manier inspannen binnen de faculteit, en dat ook nog naast hun normale werkzaamheden. Zo zijn er dit najaar bijvoorbeeld verkiezingen voor de OnderdeelCommissie (OdC) van EWI. We achterhalen wat mensen drijft om zich op het vlak van persoonlijk leiderschap vol passie in te zetten voor deze en andere commissies.

"Mijn definitie van persoonlijk leiderschap is om je ontwikkeling - en je lot - in eigen handen te nemen. Dit heb ik ook gedaan toen ik begon als tenure track onderzoeker aan de TU Delft. Ik schreef een plan over hoe ik me professioneel wilde ontwikkelen, op het gebied van harde en softe skills.

Ik kwam bij de TU Delft vlak voordat de COVID-pandemie begon, dus vlak voor de lockdowns. Dat was echt een uitdagende tijd. We werkten allemaal vanuit huis en het was heel moeilijk om met mensen in contact te komen. Lid worden van de OdC heeft me zeker geholpen om zichtbaar te worden en in contact te komen met meer collega's, vooral in die tijd.

Ik kreeg interesse om lid te worden van de OdC door het volgen van een online presentatie, georganiseerd door de voormalige voorzitter. Ze benadrukten dat ze een grote verscheidenheid aan kandidaten wilden, van verschillende afdelingen en in verschillende functies. Dat wekte mijn interesse. Ik wilde de organisatie ook van achter de schermen leren kennen. Dus deed ik mee aan de verkiezingen! Mijn collega's waren erg positief over dit initiatief, wat ook bleek uit het aantal stemmen dat ik kreeg.

Binnen de OdC zijn wij de vertegenwoordigers van, en gekozen door, onze collega's. Onze belangrijkste taak is om hun stem te zijn en voor hen te zorgen. Als het nodig is, kunnen we de bemiddelaar zijn tussen onze collega's en bijvoorbeeld het managementteam of de ondernemingsraad. Via de OdC wil ik van onze faculteit een meer inclusieve en open omgeving maken, een betere omgeving voor iedereen. En ik denk dat mijn internationale ervaring er een andere visie aan toevoegt.

Ik ben een van de weinige internationale medewerkers in alle OdC's van de TU Delft, die begonnen is zonder echt degelijke Nederlandse kennis. Ik spreek Nederlands, maar deze kennis op zak hebben was niet altijd genoeg. Voor mij is het vanzelfsprekend dat, omdat we in Nederland zijn en aan een Nederlandse universiteit werken, de standaardtaal Nederlands is. Maar ik had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn om vertalingen in het Engels te krijgen van de officiële verzoeken die ons werden toegestuurd. Nu is de situatie veel beter, maar nog steeds niet ideaal.

Natuurlijk is niemand verplicht om in het Engels met je te praten. Maar aangezien de cultuur van de universiteit al zo inclusief is, denk ik dat het in dit opzicht nog inclusiever zou kunnen. Dat zou het ook aantrekkelijker maken voor alle medewerkers - ook internationals en nieuwkomers – om zich bij OdC's en misschien zelfs ook de OR aan te sluiten.

Het is van groot belang dat beginnende (early career) onderzoekers of collega’s ook een rol kunnen spelen binnen de OdC's of de OR. De OR verwacht tijdens de volgende verkiezingen ook promovendi aan te trekken. Voor de toekomst van de universiteit hoop ik dat deze nog diverser wordt. Qua geslacht, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, maar ook qua carrièreperspectief en carrièreniveau. Dit is ook een vorm van diversiteit waar we het over moeten hebben. In de toekomst zou ik graag opvolging willen geven aan kwesties zoals early career perspectieven en het Nederlandse taalbeleid of de Nederlandse taalverwachtingen van internationale werknemers.

Mijn motto is dat als je iets wilt veranderen, je je moet inzetten. Dit is de werkomgeving waarin we het grootste deel van de dag doorbrengen. En als je het beter wilt maken, hoef je niet te wachten tot iemand het voor je doet."