Humans of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Annoesjka Cabo

Directeur onderwijs van de faculteit EWI

Waar onderwijs wordt gegeven is het belangrijk om onderwijs te blijven innoveren. Studenten en hun interesses en passies veranderen continu, en wij moeten met hen blijven veranderen. Daarom laten we nu Humans of EEMCS aan het woord die zich actief inzetten voor het verbeteren van ons onderwijs.

“Ik wil graag alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat studenten die aan onze faculteit een opleiding volgen hun maximale potentieel kunnen bereiken. Dit menselijke aspect aan mijn werk vind ik heel waardevol. Wij moeten onze studenten zo goed mogelijk opleiden voor het leven na hun studie. Het is essentieel dat studenten een goede fundamentele technische kennis krijgen, maar zich ook ontwikkelen tot creatieve, innovatieve en verantwoordelijke mensen. Studenten hebben vaak het gevoel dat de rest van hun leven pas begint na hun studententijd, maar ik denk dat die hier al begint.

Deze generatie studenten is ontzettend maatschappelijk betrokken. Zij vinden het belangrijk om zich in te zetten voor het klimaat, willen meewerken aan de energietransitie en een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg. Het is belangrijk om te kijken hoe je daar op in kunt spelen met het onderwijs. We kunnen de theorie die we geven koppelen aan een maatschappelijke uitdaging. Zo kunnen we nog steeds dezelfde content geven, maar op een andere manier, die beter aansluit bij deze generatie. Volgende generaties studenten zullen weer anders zijn. Met innovatie van het onderwijs kun je daarop inspelen, maar dat betekent dus ook dat je zelf adaptief moet zijn, open voor verandering, maar wel goed nadenkend over wat behouden moet blijven. Innovatie is nooit klaar.

Ik pleit ook voor meer flexibiliteit voor de studenten, en dat zij zelf meer de keuze krijgen, zowel verbredend als verdiepend. We maken ons onderwijs voor “de gemiddelde student”. Maar ik ben die nog nooit tegengekomen; die bestaat niet. Ik heb ook veel muziekles gegeven. Muziekleerlingen moeten bepaalde basistechnieken leren, toonladders spelen en oefeningen doen. Maar als je vervolgens iemand die houdt van moderne muziek alleen maar Bach laat spelen, dan bereik je niet wat je wilt bereiken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en expressie. Zo geldt ook voor onze studenten dat differentiatie bovenop de fundamentele basis, studenten beter tot bloei kan brengen en zal opleiden tot creatieve ingenieurs met waarde voor de maatschappij. De behaalde leerdoelen zijn gelijk, maar de weg ernaartoe kan variëren.

Ik hoop dat wij bij EWI over 10 jaar een heel ander -of misschien zelfs wel geen- toetsingssysteem hebben. Want een student komt hier intrinsiek gemotiveerd binnen. En na drie maanden zegt hij: “Wat moet ik doen om een 6 voor dit tentamen te halen?” Dus dan doen wij iets fout. We hebben hoepels gecreëerd waar studenten doorheen moeten springen. Daardoor gaan studenten alleen leren voor een toets. Maar studenten moeten zich echt afvragen: wat wil ik hier leren? En hoe zorg ik ervoor dat ik dat ook daadwerkelijk leer? Het lijkt een soort natuurwet dat maar 60 procent van de studenten een vak haalt. Dit is denk ik wel een van onze grootste vraagstukken, want hoe we dit kunnen verbeteren en een daadwerkelijk leerproces kunnen realiseren is heel lastig. Niets is helemaal zaligmakend, maar wat we nu doen werkt al langere tijd niet. Het is ingewikkeld, maar niet onmogelijk.

Als je echt het verschil wilt maken voor de toekomst en de uitdagingen waar we voor staan, dan moet je bij EWI komen studeren. Als je op wereldwijd en Europees vlak kijkt naar de uitdagingen die er zijn, dan zitten elektrotechniek, informatica en wiskunde overal in. Met deze studies kun je ontzettend betekenisvol werk doen, veel met anderen samenwerken en ook jezelf optimaal ontwikkelen.”