Humans of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Sanne Alblas

Ambtelijk secretaris van het EEMCS Diversity and Inclusion Team (EDIT)

Persoonlijk leiderschap is niet alleen werken aan jezelf, en je eigen vaardigheden, maar het is ook je inzetten voor een ander en het teweegbrengen van veranderingen. In deze reeks van Humans of EEMCS spreken we vier mensen die zich op zo’n manier inspannen binnen de faculteit, en dat ook nog naast hun normale werkzaamheden. Zo zijn er dit najaar bijvoorbeeld verkiezingen voor de OnderdeelCommissie (OdC) van EWI. We achterhalen wat mensen drijft om zich op het vlak van persoonlijk leiderschap vol passie in te zetten voor deze en andere commissies.

“Mijn persoonlijk voorbeeld is mijn moeder. Al vanaf dat ik heel jong was zijn we al met z’n drieën: mijn moeder, mijn zusje en ik. Zij heeft heel veel meegemaakt. Het is een bewijs van ontzettend veel kracht als je jezelf dan toch bij elkaar raapt en doorgaat.

Sterke vrouwen die hun plek in de wereld innemen, dat zijn echt mijn rolmodellen. Ik volg er een aantal op social media en ook op de faculteit werk ik samen met vrouwen die ik inspirerend vind. Door hen zie ik hoe belangrijk het is dat je zeker bent van jezelf, dat je voor jezelf kiest, maar ook dat je niet bang bent om fouten te maken en dat je jezelf blijft ontwikkelen. Dat doe ik zelf bijvoorbeeld door gesprekken te voeren met een job coach.

Ik denk dat persoonlijk leiderschap óók betekent dat je voor jezelf kiest. Maar ook dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen acties. Het klinkt een beetje cliché, maar ‘een betere wereld begint bij jezelf’, dat is waar persoonlijk leiderschap voor staat. Alleen op die manier kun je echt een verandering brengen.

Volgens mij kun je het beste een persoonlijke leider zijn in een sociaal veilige omgeving. Ik pas dit ook toe in mijn rol binnen het EEMCS Diversity and Inclusion Team (EDIT). Ik wil veranderingen doorvoeren om die sociale veiligheid te realiseren, en daarmee een betere faculteit te creëren. Ik denk dat het noodzakelijk is dat een werk- of studieomgeving veilig is voor ons allemaal, en dat iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.

Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat het creëren van een meer diverse en inclusieve werkomgeving, alleen maar kan als iedereen hier de verantwoordelijkheid voor neemt. En als we ons er ook van bewust zijn dat sommige dingen sociaal onveilig kunnen voelen voor anderen. Ik was bijvoorbeeld eens bij een gesprek over duurzaamheid. Toen zei iemand: “De lichten in de parkeergarages op de campus staan altijd aan en dat is niet duurzaam.” Maar als vrouw dacht ik: als de lichten niet aan staan, dan zet ik mijn auto daar niet neer. Ik ga niet ’s avonds in een donkere parkeergarage mijn auto halen. Dat lijkt iets heel kleins, maar als vrouw begrijp je dat gelijk. En ik denk zeker niet dat mannen daar helemaal geen last van hebben. Maar het kan wel een subtiel verschil zijn in hoe veiligheid wordt ervaren.

De verantwoordelijkheid om verandering te realiseren kan niet alleen bij EDIT liggen. Dat kan alleen maar als mensen daar in alle lagen van de organisatie aan meewerken. Dat zou bijvoorbeeld zelfs kunnen doordat leidinggevenden tijdens een R&O-gesprek aan medewerkers vragen: wat heb jij dit jaar gedaan om TU Delft een sociaal veilige plek te maken? Dat kan iets kleins zijn, namelijk dat je ervoor hebt gezorgd dat collega’s meer met elkaar in gesprek gaan. Of dat je ervoor hebt gezorgd dat iemand die zich buitengesloten voelde, nu wel onderdeel is van de groep.

Mijn wens voor de toekomst is dat het een unique selling point wordt van de universiteit dat het een sociaal veilige omgeving is. En dat nieuwe studenten zeggen: ik ga studeren bij EWI en ik heb gehoord dat het heel divers en inclusief is. En ik zou in de toekomst ook graag een hogere opkomst bij EDIT-evenementen zien. Ik hoop dat er bij ons volgend event niemand meer bij past in de zaal. Nu is dat lang niet altijd het geval.

Ik maak daarom graag even van de gelegenheid gebruik om wat reclame te maken. Heb je interesse in een verschillende thema’s rondom sociale veiligheid, diversiteit en inclusiviteit, zoals discriminatie of gendergelijkheid? Kom dan naar één van onze events, of word lid van EDIT!

Ik zeg met trots dat ik bij de TU Delft werk. Dat komt ook doordat ik lid ben van EDIT, mij hierdoor verbonden voel met de faculteit en ontwikkelingen zie plaatsvinden op het vlak van sociale veiligheid. En dat is mijn droom, dat iedereen met trots kan zeggen dat zij bij de TU Delft studeren of werken.”

Fotolocatie: Café Labs