Humans of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Andrea van der Kuip

Luisteren is voor mij veel meer dan passief achterover hangen en ‘horen’. Het is een actieve handeling. Tijdens het luisteren ben ik bezig met de context van wat ik hoor. Neem bijvoorbeeld muziek. Natuurlijk stream ik af en toe een playlist op Tidal, vooral als ik muziek op de achtergrond wil horen. Maar als ik echt naar muziek wil luisteren, dan zet ik een plaat op. Het begint al met het geluid van de naald die op het vinyl valt en de muziek, met hier en daar wat gekraak, tot leven brengt. Dat herinnert me aan het lange leven van zo’n plaat, die met de tijd extra karakter heeft gekregen. Daar sta ik dan bij stil, terwijl ik natuurlijk ook gewoon geniet van de muziek.

Zo is het ook een beetje met mijn werk: ik doe altijd mijn best om écht te luisteren en de ander te begrijpen. Dat betekent dat ik tijdens een gesprek rekening houd met de persoon tegenover me en bewust probeer te zijn van de situatie waarin iemand verkeert, of de culturele achtergrond die iemand heeft. Dat soort omstandigheden zijn van invloed op hoe wij iets beleven, én hoe wij ons uiten. Naarmate de universiteit diverser wordt, hoop ik dat zo’n instelling steeds normaler zal worden.

Integriteit kan niet zonder goed luisteren.

Integriteit betekent voor mij dat je handelt met respect voor jezelf en je omgeving. En datzelfde mag jij ook van anderen verwachten. Maar de intenties van mensen zijn niet altijd duidelijk. Daarom kijk ik liever naar het gedrag zelf, en wat het effect daarvan is op een ander en de omgeving. Neem bijvoorbeeld roddelen: ik weet zeker dat niet alle roddels slecht bedoeld zijn of de intentie hebben iemand te kwetsen. Toch kunnen ze een ander wel veel pijn doen. Daar ligt een grens. En hoe lastig het ook is: dat is bespreekbaar.

Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend – of gemakkelijk – om ongewenst gedrag te bespreken. Dat kan vanwege een cultuurverschil zijn, maar soms heb je ook gewoon tijd nodig om een onprettige ervaring te verwerken. Maar het is nooit te laat om het te adresseren. Voor hulp en een luisterend oor kun je natuurlijk bij je leidinggevende terecht, maar ook bij HR of een vertrouwenspersoon.