Student Onbeperkt

Succesvol studeren met een functiebeperking, voor en door studenten

Studeren met een functiebeperking aan de TU Delft brengt veel uitdagingen met zich mee, maar er zijn ook heel veel mogelijkheden. Via het platform "Student Onbeperkt" kan je in contact komen met andere studenten met een functiebeperking, tips en tricks uitwisselen en samenwerken met de TU Delft rondom het beleid ‘studeren met een functiebeperking’. Student Onbeperkt is nog steeds in de opstartende fase. We proberen er voor elke student te zijn, en hopen uiteindelijk elke Nederlandse en buitenlandse student ondersteuning te kunnen bieden.

Voor wie?

Het studentenplatform Student Onbeperkt is er voor studenten aan de TU Delft met een functiebeperking. Iedere aandoening, handicap of beperking die jouw functioneren kan belemmeren valt onder de term functiebeperking. Enkele voorbeelden die hieronder vallen zijn (niet volledig):

 • Cognitief: AD(H)D, Autisme, Dyslexie
 • Psychisch: Depressie, Angststoornissen
 • Chronische ziekte: Ziekte van Crohn, Diabetes
 • Lichamelijke beperking(en): Motorische beperking, RSI
 • Auditieve en Visuele beperkingen
 • Epilepsie, Migraine & meer...

Wat biedt Student Onbeperkt?

 • Met andere studenten met een functiebeperking in contact komen
 • Samenwerken met de TU Delft rondom het beleid ‘studeren met een functiebeperking’
 • Maandelijkse open gespreksavond, waar je zowel je ei kwijt kan als even gezellig met anderen kletsen, waardoor je veel van elkaar kan leren.

Wie zijn de studentambassadeurs van Student Onbeperkt?

Wanneer je ergens tegenaan loopt op je faculteit of tijdens je studie vanwege een beperking, kan je de ambassadeurs van Student Onbeperkt contacteren.
Zij kunnen je doorverwijzen naar de juiste hulp en kunnen je helpen met je wegwijs te maken binnen de faculteit.
Zoek diegene die bij jouw faculteit hoort in onderstaande afbeelding.

Doe mee!

Sluit je aan! Doe vrijblijvend mee met een open gespreksavond of schrijf je in bij Student Onbeperkt via ons aanmeldformulier.

Je zal vervolgens via e-mail meer informatie ontvangen.

Over Student Onbeperkt

Missie en visie

Missie
De missie van Student Onbeperkt is om te zorgen dat iedere student met een functiebeperking aan de TU Delft zich thuis voelt en volwaardig kan participeren in het onderwijs.

Visie
Student Onbeperkt is een platform voor studenten met een functiebeperking door studenten met een functiebeperking, dat zich inzet voor verbinding, verbetering en voorlichting. Hieronder wordt verstaan:

 • Verbinding
  Een veilige omgeving bieden waarin studenten met een functiebeperking in contact kunnen komen met elkaar.
 • Verbetering 
  Studeren met een functiebeperking verbeteren door een goede samenwerking met de TU Delft.
 • Voorlichting
  Het verschaffen van voorlichting aan studenten, docenten en medewerkers wat betreft studeren met een functiebeperking.

Ontstaan

In 2018 is de TU begonnen aan het schrijven van een nieuw beleidsplan over studeren met een functiebeperking, naar aanleiding van het ondertekenen van het Verenigde Naties verdrag over personen met een handicap of chronische ziekte. Vanuit Onderwijs en Studentenzaken is toen een studentenplatform opgericht als focusgroep voor het schrijven en uitvoeren van dit beleidsplan.

Vanuit het platform merkten we hoe belangrijk het is om als studenten betrokken te zijn bij het beleid dat rondom studeren met een functiebeperking gemaakt wordt en hoe fijn het is om met andere studenten met een functiebeperking in contact te komen. Vanaf het begin hebben we elkaar geholpen door ervaringen uit te wisselen over de dingen waar we tegenaan liepen en hoe we daar mee omgegaan zijn. We merkten hoe fijn het was om een plek te hebben waar we onszelf konden zijn en zonder vooroordelen open konden praten over wat er in ons leven speelt. We hebben in 2020 besloten om als studenten zelf het roer in handen te nemen en Student Onbeperkt op te richten. Aan de ene kant vinden we het belangrijk om dit sociale aspect een permanente plaats te geven. Aan de andere kant vinden we het belangrijk om niet alleen feedback te geven als de TU een vraag voor ons heeft, maar willen we proactief input leveren over de dingen waar wij tegenaan lopen en die wij belangrijk vinden.

Huidige vorm en toekomst

We werken nauw samen met Onderwijs en Studentenzaken en de studieadviseurs. Zo hebben we maandelijkse meetings met de TU om te bespreken wat we gezamenlijk kunnen verbeteren. In het collegejaar 2020/2021 heeft de TU Delft een nieuw beleidsplan ingevoerd waarin Student Onbeperkt een officiĂ«le rol heeft gekregen als feedback orgaan door bijvoorbeeld inputsessies over een bepaald onderwerp te organiseren waar leden feedback over kunnen geven. 

Daarnaast hebben we elke eerste donderdag van de maand een open gespreksavond, waar iedereen kan aansluiten om in een veilige omgeving met andere studenten in contact te komen. Elke open gespreksavond (OGA) heeft een eigen thema/activiteit. Met dit thema laten we leden een andere functie beperken ervaren om zo te laten zien wat die personen ervaren. Na de activiteit is er een borrel, die zo prikkelarm mogelijk is. Het doel van de OGA is om medestudenten met functiebeperking met elkaar te verbinden en nieuwe contacten aan te leggen. 

Aansluiten bij het platform

Als lid van Student Onbeperkt kan je gratis en vrijblijvend een rol innemen in het platform. We vinden het belangrijk dat niemand zich verplicht voelt en we proberen een veilige omgeving te creëren voor iedereen. Elke bijdrage, zowel richting de TU als sociaal, wordt erg gewaardeerd. We zouden het leuk vinden als je je aansluit bij het platform!

Heb je vragen en/of opmerkingen? Je kan ons bereiken door te mailen naar studentonbeperkt@tudelft.nl

Meer informatie over studeren met een functiebeperking vind je hier.

Bij wie klop je aan voor wat?