Informatie voor (aankomende) studenten

Heb je een functiebeperking zoals een fysieke beperking, AD(H)D, dyslexie, Asperger of een chronische ziekte en wil je gaan studeren of studeer je al bij de TU Delft dan wil je waarschijnlijk graag weten wat de TU Delft jou aan voorzieningen kan bieden en hoe je deze kunt aanvragen.

Aankomende studenten

Als je je via studielink aanmeldt voor een opleiding bij de TU Delft dan komt automatisch de vraag naar voren of je meer wilt weten over studeren met een functiebeperking bij de TU Delft. Bij de beantwoording van deze vraag kun je ook aangeven of je uitgenodigd wilt worden voor een oriënterend gesprek met de studieadviseur over dit onderwerp. Tijdens dit gesprek, waar jij eventueel samen met een ouder en/of begeleider aanwezig bent, wordt ingegaan op de situatie bij de faculteit en de verschillen met je vooropleiding en proberen we je huidige begeleiding te vertalen naar de Delftse omstandigheden.

Heb je dyslexie? Dan kan je een aanvraag voor extra tentamentijd direct online regelen, lees hoe in deze flyer. Voor het gebruik van voorleessoftware TextAid tijdens je studie kan je een afspraak maken met een van de studentdecanen.

Huidige studenten / diagnose tijdens je studie

Word je tijdens je studie gediagnostiseerd met een functiebeperking of chronische ziekte, of heb je aan het begin van je studie geen oriënterend gesprek gehad met je studieadviseur, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met een studieadviseur  van je faculteit. Samen met je studieadviseur kijken jullie welk maatwerk mogelijk is. Ben je gediagnostiseerd met dyslexie? Dan kan je een aanvraag voor extra tentamentijd direct online regelen, lees hoe in deze flyer. Voor het gebruik van voorleessoftware TextAid tijdens je studie kan je een afspraak maken met een van de studentdecanen.

Maatwerk

Bij de TU Delft proberen we maatwerk te bieden op grond van de ervaringen die je hebt opgedaan tijdens je vooropleiding. In overleg met je studieadviseur kun je bespreken welke voorzieningen voor jou passend en noodzakelijk zijn. Niet alle maatwerkvoorzieningen kunnen echter ook gerealiseerd worden. Kijk voor meer informatie over maatwerk in deze flyer.

Medische verklaring

Denk je dat je voorzieningen nodig zult hebben, neem dan naar het gesprek met je studieadviseur een medische verklaring mee – als deze al aanwezig is – waaruit je diagnose blijkt. 

Meer weten?

Meer informatie over de mogelijke voorzieningen bij de TU Delft en wat je zelf kan doen, kun je vinden in dit overzicht.