Diploma aanvragen

Wanneer je alle vakken hebt gehaald, kun je je Bachelordiploma aanvragen via het het Bachelordiploma Aanvraagformulier. Dit formulier stuur je digitaal op naar SPA-TBM@tudelft.nl.

Je kunt met lof slagen voor je Bachelor. Zie voor de precieze richtlijnen de Regels en Richtlijnen (RRvE).

Deadlines

Twee keer per jaar wordt er een Bachelordiploma-uitreiking georganiseerd. De data worden via Brightspace aangekondigd. Als je voor de diploma uitreiking in aanmerking komt, ontvang je tijdig een uitnodiging.

 1. De aanmelding voor een examen en daarmee het aanvragen van een getuigschrift dient uiterlijk 20 werkdagen voor het tijdstip waarop de vergadering voor het desbetreffende examen wordt gehouden, te geschieden bij de onderwijsadministratie.
   
 2. De student moet zijn goedgekeurde, definitieve examenprogramma uiterlijk op de dag waarop de in lid 1 genoemde termijn aan­vangt, bij de onderwijsadministratie indienen.
   
 3. Uiterlijk 5 werkdagen voor het tijdstip waarop de vergadering voor het desbetreffende examen wordt gehouden, moet aan alle verplichtingen zijn voldaan en moeten alle resultaten bij de onderwijsadministratie bekend zijn. 
   
 4. De onderwijsadministratie heeft de mogelijkheid om een student voor te dragen voor een examen als zij heeft vastgesteld dat deze aan alle verplichtingen voor het examen heeft voldaan. De onderwijsadministratie stelt de student van haar voornemen tot voordragen voor het examen in kennis. De onderwijsadministratie ziet van haar voornemen af wanneer de student binnen de daartoe gestelde termijn aangeeft dat hij een resultaat wenst te verbeteren of zijn programma wenst aan te vullen. In dat geval krijgt de student daartoe gedurende het lopende studiejaar nog de gelegenheid. (bron: Regels en Richtlijnen van de Examencommissie).

Uitschrijven

Voor informatie over uitschrijven klik hier.

Data BSc-diploma uitreikingen 2023-2024

 • woensdagmiddag 22 november 2023
 • donderdagmiddag 30 mei 2024
 • dinsdagmiddag 26 november 2024

Wanneer je voor een BSc diploma in aanmerking komt, ontvang je een persoonlijke uitnodiging.

Heb je geen behoefte aan een uitreiking? Maak dan een persoonlijke afspraak om je BSc diploma buiten een uitreiking om in ontvangst te nemen. Neem hiervoor contact op met Sonja Heijink.

Heb je door het coronavirus geen diploma-uitreiking gehad, maar wel een diploma nodig? Bijvoorbeeld voor een sollicitatie? Maak gebruik van het diplomaregister. Een uittreksel uit het diplomaregister heeft dezelfde waarde als het eigen diploma. Via het Contact Centre van de TU-Delft kunnen de volgende documenten digitaal worden aangevraagd:

 • verklaring afstuderen
 • bewijs betaald collegegeld (BBC) voor een andere onderwijsinstelling
 • cijferlijst (met of zonder GPA)
 • documenten voor verificaties onderwijsinstellingen
 • verklaring behaalde studiepunten

De data van de Examencommissievergaderingen zijn hier te vinden.