Minors

Vrije Minor

Studenten van de faculteit Technische Bestuurskunde kunnen een vrije minor samenstellen en na goedkeuring van de Examencommissie TBM in zijn of haar examenprogramma opnemen.

Aanvraagformulier goedkeuring Vrije Minor
Let op: Het aanvraagformulier dient eerst ondertekend te worden door een clustercoördinator met expertise in het thema (zie 'Stappenplan vrije minor' hieronder).

Eisen aan de vrije minor
 • Het vakkenpakket van minimaal 30 EC dient op post-propedeuse niveau te zijn en verzorg door door een universitaire opleiding (in binnen- of buitenland);
 • Vakken dienen inhoudelijk onderlinge samenhang te vertonen (met betrekking tot een thema);
 • Het vakkenpakket mag maximaal:
  • 6 EC inleidende (eerstejaars) vakken bevatten;
  • 3 EC overlap hebben met de major;
  • 3 EC vaardigheidsvakken bevatten;
 • Mastervakken van TU Delft zijn nooit toegestaan;
 • Taalcursussen zijn in principe niet toegestaan.
Eisen aan een extern project in de vrije minor
 • Een extern project dient begeleid en beoordeeld te worden door een projectbegeleider bij de faculteit TBM. Deze begeleider is dan tevens beoordelaar voor de samenhang van het minorpakket.
 • De leerdoelen van het project dienen samen te hangen met het minorpakket.
 • Voor een binnenlands extern project geldt: 6 of 9 EC.
 • Voor een buitenlands extern project geldt: 6, 9 of 11 EC (voor beurzen is vaak minstens 11 EC vereist).
 • Je kunt een buitenlands extern project ook opvoeren via de minor ‘Internationale Stage’ (WM-Mi-046-07). Deze minor richt zich meer op de internationale en interculturele aspecten dan op de projectinhoud. Indien je voor deze minor kiest, hoef je geen aanvraag voor een vrije minor meer in te dienen.
Stappenplan vrije minor (voor studenten Technische Bestuurskunde)
 1. Bepaal jouw voorkeur voor een samenhangend vakkenpakket, en/of een extern project en bepaal of je naar het buitenland wilt. Benoem het thema.
 2. Kijk in het geval van een buitenlandse universiteit of project op de TBM studenten portal -> Study Abroad -> Buitenlandse stage en neem contact op met de medewerker Internationalisering (Toke Hoek, 015-2783367)
 3. Vul het aanvraagformulier vrije minor in.
 4. Let op: doe je een thematische minor bij een andere universiteit, vul dan de correcte naam van deze minor in, want die naam komt op je diploma supplement.
 5. Ga naar de clustercoördinator die het best aansluit bij het onderwerp van je minor (zie de lijst hieronder). Deze draagt zorg voor de goedkeuring van de inhoudelijke samenhang. In geval van twijfel neem je contact op met de clustercoördinator van je domein.
 6. Is de betreffende clustercoördinator langere tijd niet bereikbaar, neem dan contact op met de opleidingsdirecteur van de TB-opleiding (Jan Anne Annema - j.a.annema@tudelft.nl).
 7. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier digitaal naar de de secretaris van de Examencommissie ter beoordeling voor de Examencommissie (examencommissie-TBM@tudelft.nl). 

Clustercoördinator            

Onderwerp

Jan Anne Annema

transport en logistiek

Pieter Bots

beleidsanalyse, multi-actorsystemen

Mark de Bruijne

projectminoren

Els van Daalen

wiskundige modellering

Mark de Reuver   

informatie en communicatie

Lydia Stougie 

energie en industrie

Haiko van der Voort    

beleid, economie, recht, management

Herman de Wolff

bouwen en ruimtelijke ontwikkeling

Resultaten behaald aan andere universiteiten

Indien je de resultaten die je bij een andere universiteit in Nederland hebt behaald in MyTUDelft wilt laten registreren, dan moet je een cijferlijst inleveren bij het Servicepunt. Deze cijferlijst moet gestempeld en ondertekend zijn door de betreffende universiteit en je TU Delft studentnummer dient vermeld te zijn. 

Indien je de resultaten die je in het buitenland hebt behaald in MyTUDelft wilt laten registreren, dien je het formulier ‘Conversion of results Transcript of Records’ in te vullen. De procedure kun je vinden onder ‘Completion’ op de site van Study Abroad.