Humans of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Martin Verlaan

Mijn doel is om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen over variaties in de waterstand over de hele wereld

Prof. dr. ir. Martin Verlaan is verbonden aan de afdeling Mathematical Physics en doet onderzoek naar variaties in de waterstand. Hij zit in de beginfase van een onderzoek op de Noordpool, genaamd ‘Forecast Arctic Surges and Tides for the Netherlands’ (FAST4NL). Daarnaast werkt hij bij Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond.

Martin: “We weten niet veel over eb en vloed op de Noordpool omdat de satellieten die hiervoor gebruikt worden niet over de Noordpool gaan. De satellieten die daar wel overheen gaan zijn momenteel ongeschikt voor het meten van eb en vloed. Het onderzoek waar ik aan ga beginnen i.s.m. CiTG gaat met die satellieten werken en proberen om toch beelden te reconstrueren. We gaan hiervoor modellen gebruiken in combinatie met satellietgegevens. Het is een grote wiskundige puzzel die mij enorm intrigeert!“