Grade Point Average verklaring TU Delft

Tijdens aanmeldprocedures voor buitenlandse masters, beursaanvragen en sollicitaties wordt soms naar het Grade Point Average (GPA) van je studie gevraagd. Wat is dit, hoe wordt dit berekend en hoe kom je eraan?

Wat is het?

Het GPA wordt bepaald door het gemiddelde van je eindresultaten, gewogen naar studiepunten. Het wordt uitgedrukt in gradepoints en afgerond op  2 decimalen. Een GPA omvat de behaalde (enkel numerieke) eindresultaten waarmee je vakken hebt afgesloten. Bij herkansingen geldt uiteraard alleen het hoogste cijfer.

Hoe wordt het berekend?

Je GPA wordt berekend als gemiddelde van je behaalde resultaten in het examenprogramma van je opleiding. Dit betekent dat eventuele behaalde resultaten van  additionele vakken niet  worden meegerekend omdat deze geen onderdeel zijn van je examenprogramma.

Resultaten behaald met deelname aan het Honours Programme tellen niet mee voor je GPA, omdat dit een extracuriculair programme is.

Er wordt geen GPA afgegeven voor Schakelprogramma’s.

Hoe vraag ik het aan?

Voor een GPA verklaring kan je terecht bij het Servicepunt van je faculteit of bij het Contact Centre ESA, ook als je je studie nog niet hebt afgerond. 

Het aanvragen van een GPA verklaring is alleen mogelijk voor BSc en MSc studenten die een actieve inschrijving hebben (niet voor schakelstudenten). Er moet een examenprogramma zijn met tenminste één behaald resultaat. Indien er behaalde vakken in het examenprogramma ontbreken, neem dan contact op met Study Programme Administration