Criteria bindend studieadvies

De bindend studieadviesnorm van de TU Delft is 45 EC van de eerstejaars vakken. In maart en begin augustus ontvang je tussenadviezen. Voor deze meetmomenten zijn er criteria die voor alle opleidingen gelden (zie hieronder de criteria per adviesmoment). Het advies in maart is op basis van behaalde resultaten in het eerste semester. Het advies van begin augustus is op basis van behaalde resultaten in het eerste en tweede semester.

Indien je begin augustus 45 of meer EC hebt behaald, ontvang je dan al een definitief positief studieadvies zodat je je kan her-inschrijven voor het nieuwe collegejaar. Heb je nog geen 45 EC behaald, dan ontvang je een voorgenomen negatief studieadvies.

Het definitief bindend advies - dat je eind van augustus ontvangt - is op basis van de behaalde resultaten van het volledige eerste collegejaar, dus inclusief eventuele herkansingen in augustus.

PeriodeBSA normBehaalde EC
In maart geldt:Negatief tot 15 EC
Twijfel 15 tot 22,5 EC
Positief22,5 of meer EC
Begin augustus geldt:Voorgenomen negatieftot 45 EC
Positief45 of meer EC
Eind augustus geldt:Negatieftot 45 EC
Positief45 of meer EC


N.B. Je ontvangt geen tussentijdse adviezen meer als je uitstel van het bindend studieadvies hebt gekregen. Je ontvangt het definitief bindend studieadvies voor 31 augustus van je tweede collegejaar.