Criteria bindend studieadvies

De bindend studieadviesnorm van de TU Delft is 45 EC van de eerstejaars vakken. In maart en begin augustus ontvang je tussenadviezen. Voor deze meetmomenten zijn er criteria die voor alle opleidingen gelden (zie hieronder de criteria per adviesmoment). Het advies in maart is op basis van behaalde resultaten in het eerste semester. Het advies van begin augustus is op basis van behaalde resultaten in het eerste en tweede semester.

Indien je begin augustus 45 of meer EC hebt behaald, ontvang je dan al een definitief positief studieadvies zodat je je kan her-inschrijven voor het nieuwe collegejaar. Heb je nog geen 45 EC behaald, dan ontvang je een voorgenomen negatief studieadvies.

Het definitief bindend advies - dat je eind van augustus ontvangt - is op basis van de behaalde resultaten van het volledige eerste collegejaar, dus inclusief eventuele herkansingen in augustus.

In maart geldt:

 • BSA norm         Behaalde EC
 • Negatief            tot 15 EC
 • Twijfel               15 tot 22,5 EC
 • Positief              22,5 of meer EC

Begin augustus geldt:

 • BSA norm         Behaalde EC
 • Voorgenomen   tot 45 EC         
 • negatief
 • Positief             45 of meer EC 

Eind augustus geldt:

 • BSA norm         Behaalde EC
 • Negatief            tot 45 EC         
 • Positief              45 of meer

N.B. Je ontvangt geen tussentijdse adviezen meer als je uitstel van het bindend studieadvies hebt gekregen. Je ontvangt het definitief bindend studieadvies voor 31 augustus van je tweede collegejaar.