Nuttige links

Informatie voor studenten met een functiebeperking

TU Delft gerelateerde informatie

Algemene informatie

Instanties

  • DUO (Voormalig: Informatie Beheer Groep)
  • UWV: informatie o.a. over sociale verzekeringswetten
  • CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg, beoordeelt of je in aanmerking komt voor de zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • College voor de rechten van de mens: Onderwijs met een beperking
  • Ministerie van OCW: Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • Jongeren Informatie Punt (JIP): Bij het JIP kun je terecht voor informatie en advies over uiteenlopende onwerpen (Corona, 18+ checklist, wonen, werk, geld, schulden, recht, onderwijs, leren en werken, gezondheid etc.)’

Arbeidsmarkt

Interessant