Do’s and dont’s (on campus)

Weet jij hoe laat je uiterlijk voor een tentamen aanwezig moet zijn? Mag je tijdens een tentamen naar het toilet? Wat moet je doen als je klaar bent met je tentamen? Hieronder vind je de antwoorden en andere nuttige informatie.

Voor het tentamen

Je MOET...

 • … mobiele telefoons en elektronische apparaten UITSCHAKELEN en opbergen voordat je de tentamenzaal binnen gaat. In de tentamenzalen wordt gescand op het aanstaan van mobiele telefoons;
 • … telefoons en elektronische apparaten in je tas stoppen. Het bij je dragen (in je jas of broekzak) en het hebben aanstaan van een mobiel wordt gezien als tentamenfraude en wordt gemeld bij de examencommissie. De consequentie kan zijn dat het tentamen ongeldig wordt verklaard;
 • … op tijd komen: 15 minuten voor aanvang van het tentamen gaat de tentamenzaal open;
 • ... de campuscard scannen bij de wandscanner of het tentamenticket meenemen naar het tentamen;
 • ... de campuscard op de hoek van de tafel leggen. Deze zal tijdens het examen worden gecontroleerd door de surveillant;
 • …. het tentamenwerk voorzien van naam en studienummer op iedere bladzijde van het antwoordvel/examenpapier;
 • ... altijd de instructies van de surveillant volgen.

Je MOET NIET...

 • ... te laat komen: een half uur na aanvang van de tentamenzitting wordt niemand meer toegelaten tot het tentamen;
 • … praten met andere studenten wanneer je in de tentamenzaal zit. Dit is een overtreding van de examenregeling. Dit geldt ook nadat je je werk hebt ingeleverd.


Tijdens het tentamen

Je MOET...

 • … bij een vraag je hand opsteken, zodat de surveillant kan langskomen;
 • … wachten tot een half uur na de officiële aanvang van het tentamen om de tentamenruimte te kunnen verlaten.
 • ... wachten op toestemming om in dringende gevallen na dit half uur de tentamenruimte onder begeleiding van een surveillant tijdelijk te verlaten. Er mag maximaal één student tegelijk afwezig zijn.

Je MOET NIET...

 • ... afkijken bij andere studenten tijdens een tentamen of met hen, op welke wijze dan ook, binnen of buiten de tentamenruimte, informatie en/of materialen uitwisselen;
 • … boeken, dictaten, aantekeningen of andere geschriften voorhanden hebben of raadplegen, tenzij de examinator anders heeft beslist;
 • … met potlood de tekst van de tentamenuitwerkingen opschrijven, tenzij de examinator daarvoor van tevoren toestemming heeft gegeven;
 • … praten met andere deelnemers tijdens het tentamen.


Aan het einde van het tentamen

Je MOET...

 • … de tentamenopgaven na afloop van het tentamen inleveren, tenzij de examinator anders beslist;
 • … checken of het tentamenwerk op iedere bladzijde is voorzien van naam en studienummer;
 • … voordat de tentamenruimte definitief wordt verlaten het tentamenwerk aan de examinator of surveillant overhandigen;
 • … de tentamenlocatie snel en rustig verlaten en persoonlijke bezittingen meenemen.

Je MOET NIET...

 • … doorgaan met schrijven als het tentamen is afgelopen. Dit is een overtreding van de examenregeling. Zodra er is meegedeeld dat de tijd voor het tentamen voorbij is, moet je meteen ophouden met schrijven;
 • … andere studenten storen die nog aan het werk zijn. Je mag niet praten in de tentamenzaal. Dit is een overtreding van de examenregeling; je mag pas praten als je niet meer in de buurt van de tentamenzaal bent. Mogelijk zijn er nog andere tentamens aan de gang.