Ksenija Stepanovic

Promovendus

Reizen heeft mijn perspectief verruimd. Het heeft me bijvoorbeeld laten zien hoe afhankelijk alle levende wezens op deze planeet van elkaar zijn. De gevolgen van klimaatverandering zijn in veel landen al merkbaar en we zijn het aan hen verplicht om onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Daar wil ik aan bijdragen via mijn werk binnen de integratie van hernieuwbare energiebronnen.

Ik ontwikkel algoritmen voor de energieopslag in pijpleidingen. Deze pijpleidingen brengen water van warmtekrachtcentrales naar stadsverwarmingsnetwerken. Het water warmt op als de centrale energie opwekt, en wij willen deze opgeslagen energie gebruiken om de warmteproductie te ontkoppelen van de elektriciteitsproductie. Zodat we aan de warmtevraag van de consument voldoen en tegelijkertijd elektriciteit uit hernieuwbare bronnen kunnen inzetten.

We moeten naar een fossielvrije samenleving toe, en hopelijk helpen mijn algoritmes daarbij.

Op dit moment verspillen we veel hernieuwbare energie omdat er geen plaats voor is op het net. Het aanbod van energie uit fossiele brandstoffen voldoet al aan een groot deel van de vraag; menselijke operatoren kunnen dit soort energie gemakkelijker aanpassen aan de behoeften van de consument. Hopelijk kan de opslag van energie via pijpleidingen ons helpen minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, door het makkelijker te maken om hernieuwbare bronnen te integreren. Het zou geweldig zijn als mijn onderzoek dat mogelijk kan maken.

Wat we alleen niet moeten vergeten is dat Nederland maar een klein land is. De lengte van de pijpleidingen varieert van 20 tot 40 kilometer, terwijl ze in sommige landen wel een paar honderd kilometer lang kunnen zijn. Hun potentiële impact is veel groter – en voor veel landen geldt dat ze deze impact goed kunnen gebruiken, aangezien ze achterlopen op hun emissiedoelstellingen. De algoritmen waar we aan werken, moeten uiteindelijk dus ook verbeteringen op grotere schaal mogelijk maken. We delen immers allemaal dezelfde lucht.