Humans of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Tina Nane

Boeken zijn voor mij een manier om me los te koppelen van de wereld om me heen, en om te verdiepen in een andere wereld, in andere personen. Laatst werd ik bijvoorbeeld helemaal opgezogen door een fantastisch Russisch boek: “Zulajka Opent Haar Ogen”. Het verhaal greep mij aan omdat het goed laat zien dat wat er ook gebeurt, het is altijd de persoonlijkheid van mensen die het verschil maakt. Het herbevestigde waarom ik het zo belangrijk vind dat mensen zichzelf kunnen zijn: dat is een voorwaarde voor verandering.

Ik vind het daarom ook te eenzijdig om integriteit te zien als een kwestie van ‘doen’. Natuurlijk is dat er onderdeel van, maar je kan pas integer zijn als de omgeving dat toelaat. Integriteit is niet alleen een plicht, maar ook een recht. Want uiteindelijk hebben we het over een soort eerlijkheid, naar jezelf, maar ook naar anderen – integer handelen betekent dat je je laat zien zoals je echt bent. Dus als je niet helemaal jezelf kan zijn, dan kun je ook nooit volledig integer handelen.

Integriteit is niet alleen een plicht, maar óók een recht.

Ik ben me pas gaan verdiepen in inclusiviteit en diversiteit tijdens mijn PhD. Het speelde gewoon iets minder in Roemenië, waar ik vandaan kom. Daar is het bijvoorbeeld heel normaal dat vrouwen wiskunde gaan studeren. Het was pas toen ik hier in Nederland kwam dat ik hoorde dat sommige dingen, zoals hogere wiskunde, “te moeilijk zijn voor vrouwen”. Dat werd natuurlijk niet hier op de universiteit gezegd, maar helaas wel op  school.

Dat wil niet zeggen dat het alleen maar fout gaat in Nederland, laat staan in Delft. Het is heerlijk dat er geen kloof is tussen de verschillende lagen van de universiteit, zoals tussen docenten en studenten. Hier kunnen we elkaar erop aanspreken als dingen mis gaan. En dat is essentieel bij het ontwikkelen van een inclusieve en veilige sfeer: juist mensen met verantwoordelijkheid moeten werken aan integriteit, door het te adresseren. Misschien is er te lang alleen  gekeken naar de ‘slachtoffers’, naar hoe je hun situatie kan helpen. Dat is heel goed, begrijp me niet verkeerd, maar het is nét zo belangrijk mensen met verantwoordelijkheid zich pro-actief en integer opstellen.

Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat de veranderingen die de universiteit nu doorgaat onvermijdelijk zijn. De universiteit gaat veel diverser worden en uiteindelijk ook inclusiever worden, dat is een gegeven. Maar die overgang moet wel soepel verlopen, daar zet ik me voor in.