Humans of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Michael Shahroodi

PhD Council

Persoonlijk leiderschap is niet alleen werken aan jezelf, en je eigen vaardigheden, maar het is ook je inzetten voor een ander en het teweegbrengen van veranderingen. In deze reeks van Humans of EEMCS spreken we vier mensen die zich op zo’n manier inspannen binnen de faculteit, en dat ook nog naast hun normale werkzaamheden. Zo zijn er dit najaar bijvoorbeeld verkiezingen voor de OnderdeelCommissie (OdC) van EWI. We achterhalen wat mensen drijft om zich op het vlak van persoonlijk leiderschap vol passie in te zetten voor deze en andere commissies.

“Voor mij gaat persoonlijk leiderschap over initiatief nemen. Het gaat over het identificeren van een probleem of uitdaging en in plaats van het uit de weg te gaan, ga je verder dan je verantwoordelijkheden in het kader van bijvoorbeeld je contract en zoek je naar oplossingen.

Mijn drive om problemen op te lossen heeft er ook voor gezorgd dat ik lid ben geworden van de PhD Council. Ik ontmoette de voormalige voorzitter van de raad op een PhD-evenement. We bespraken een aantal problemen waarover we hadden gehoord van andere PhD-studenten. We hadden ideeën over hoe we deze problemen konden oplossen of verbeteren. En toen viel het kwartje: Er zijn oplossingen, en ze zijn ook nog eens goedkoop. Kunnen wij de oplossingen initiëren? We realiseerden ons dat we niemand anders nodig hadden om in gang te zetten of te initiëren. Dus deden we dat. En zo werd ik genomineerd voor de rol in de PhD Council.

Als ik een oplossing voor een probleem kan bedenken, voel ik me genoodzaakt om actie te ondernemen. Dit kan mijn gedrevenheid zijn, maar het is ook een kwestie van prioriteiten stellen. In elk geval is het oplossen van deze problemen zeker mijn tijd waard, net als het onderzoek dat ik doe. Ik denk dat ik mijn probleemoplossende aanpak van mijn ouders heb geleerd, in het bijzonder van mijn vader. Zo was hij gewoon. Hij loste problemen altijd meteen op, wat ik heel inspirerend vind.

PhD-studenten hebben vaak dezelfde problemen gemeen, en vaak wordt aangenomen dat omdat die problemen zich al jaren voordoen, verandering onmogelijk is. Als PhD Council willen wij deze gedachten ontkrachten. Daarom hebben we onlangs een enquĂȘte gehouden over de problemen en zorgen die PhD-studenten ervaren. De voorlopige resultaten van de enquĂȘte laten een patroon zien over de afdelingen heen. Veel promovendi hadden bijvoorbeeld problemen met advisering en hun onvervulde verwachtingen. We zullen de resultaten van de enquĂȘte binnenkort bekendmaken en hopen dat die ons zullen helpen om oplossingen te vinden. Maar ik raad promovendi ook aan om de resultaten zelf te bekijken. Het kan hen ook helpen om te ontdekken dat ze niet de enige zijn met bepaalde problemen.

Naast de PhD Council wil ik graag oplossingen bieden aan promovendi door middel van coaching. Bij toeval ben ik dat gaan doen voor nieuwe PhD's. Ik praat gewoon met ze als ze vragen of problemen hebben waar ze tegenaan lopen. En ik vind het geweldig om te zien dat andere promovendi soortgelijke activiteiten gaan ondernemen. EĂ©n van hen is bijvoorbeeld net lid geworden van een studentenbelangenvereniging.

Door deel te nemen aan activiteiten zoals de PhD council help ik anderen, maar leer ik zelf ook veel nieuwe vaardigheden. Ik neem momenteel bijvoorbeeld een podcastserie van de PhD Council op. In deze podcast praat ik met veel collega-promovendi over hun onderzoeksprojecten en ervaringen. Dit initiatief stelt me in staat om mijn kennis uit te breiden, organisatorische vaardigheden aan te scherpen, interviewvaardigheden te verbeteren, redactionele vaardigheden te ontwikkelen, enzovoorts! We zijn trouwens altijd op zoek naar gasten voor de podcast. Het geeft je onderzoeksproject meer bekendheid en het helpt je om je onderzoek uit te leggen aan anderen. Wie weet, misschien helpt het zelfs om je onderzoek uit te leggen aan je oma. Heb je interesse? Stuur me een e-mail. 

Hetzelfde geldt voor vragen of problemen die je als PhD-student zou kunnen hebben. Stuur ons een e-mail op PhDcouncil-EWI@tudelft.nl. Het is vertrouwelijk en we proberen je op alle mogelijke manieren te helpen. En als het niet door ons opgelost kan worden, kunnen we je feedback en advies geven over waar je terecht kunt om het op te lossen.

In de toekomst hoop ik dat alles meer gestroomlijnd zal zijn op de universiteit, bijvoorbeeld wat betreft het verwerken van formulieren en het indienen en afhandelen van klachten. En ik wil de eerste drie problemen oplossen die in de enquĂȘteresultaten naar voren komen. En ervoor zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Ik ben enthousiast over de toekomst en over samenwerken om problemen op te lossen. Want elke mening telt en elk idee kan een verandering teweegbrengen. Dus laten we dit gesprek samen voortzetten!”

Fotolocatie: Café Labs