Kansrekening

Kansrekening is een tak van de wiskunde waar onzekerheid een rol  speelt. Het is een belangrijk hulpmiddel voor statistiek.

Bayes' regel

In deze video leer je over Bayes' rule. Je leert hiermee conditionele kansen te bepalen.

Onafhankelijkheid van gebeurtenissen

In deze video leer je wanneer twee gebeurtenissen onafhankelijk zijn.

Binomiaalcoƫfficiƫnten

In deze video leer je over permutaties en binomiaalcoƫfficiƫnten.

Continue stochasten

In deze video leer je over continue stochasten, hun kansdichtheidsfunctie en hun verdelingsfunctie.

Verwachtingswaarde van stochasten

In deze video leer je over de verwachtingswaarde van een discrete stochast.

Jensens ongelijkheid

In deze video leer je over de ongelijkheid van Jensen en convexe functies.

Onafhankelijkheid van stochasten

In deze video leer je wanneer twee stochasten onafhankelijk zijn.

Poisson proces

In deze video leer je over het simuleren van stochastische processen van gebeurtenissen en het Poisson proces.