Statistiek

Statistiek gaat over data: het analyseren van data, conclusies trekken op basis van data en voorspellingen doen over de toekomst gebaseerd op de data.

Gemiddelden en Chebyshev's ongelijkheid

In deze video leer je over onafhankelijke rijen stochasten met gelijke verdeling en Chebyshevs ongelijkheid.

Grafische weergave van data

In deze video leer je drie grafische tools waarmee je data kunt structureren: histogrammen, kerndichtheidsschatter en empirische verdelingsfuncties.

Numerieke weergave van data

In deze video leer je de meest gebruikte nummerieke samenvattingen om het centrum of de spreiding van eendimensionale data te vinden.

Schatters

In deze video worden schatters uitgelegd. Je leert over goede en slechte keuzes voor een schatter en over zuivere schatters.

Maximum Likelihood Principe

In deze video leer je wat het maximum-likelihood-principe is aan de hand van een voorbeeld.

Betrouwbaarheidsintervallen

In deze video leer je over betrouwbaarheidsintervallen aan de hand van voorbeelden. Je leert ook hoe je betrouwbaarheidsintervallen kan interpreteren en uitrekenen.

Testen van hypothesen

In deze video leer je hypothesen te toetsen. Je leert hoe je een nulhypothese en alternatieve hypothese opstelt en je wordt er bewust van gemaakt welke fouten je kan maken bij hypothesen toetsen.

De t-test

In deze video leer je over de t-toets. Je ziet ook een voorbeeld van de t-toets.