Astma & Allergie

Studenten met astma / een allergie kunnen problemen ervaren bij:

  • Aanwezigheid (bij tentamens, colleges, werkgroepen)
  • Omgevingsfactoren (rook, stof e.d.)

Wat kun je zelf doen?

Studeren

  • Zorg dat betrokkenen weten dat jij astma / een allergie hebt door het zelf te melden of door gebruik te maken van de diensten van de studentbegeleiders.
  • Onderzoek in hoeverre je beperking een belemmering kan zijn in het uitoefenen van de beroepsmogelijkheden.

Mogelijke voorzieningen

Studeren

  • Informeren bij je studieadviseur naar een studieruimte, die zoveel als mogelijk regelbaar is als het gaat om luchtverversing, zonwering, rookvrij enz..)
  • Extra begeleiding.

Tentamens

  • Mogelijkheid om op ander tijdstip opdracht in te leveren.
  • Spreiden van modules / tentamens.
    In een gesprek met je studieadviseur wordt bekeken of deze voorziening(en) voor jou mogelijk zijn.

Financieel

Heb je door je functiebeperking studievertraging opgelopen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning. Meer informatie vind je hier.