Auditieve beperking

Studenten met een auditieve beperking ervaren vooral problemen bij:

 • het volgen van colleges
 • het deelnemen aan werkgroepen
 • het verwerven en het doen van een stage
 • het verrichten van praktische werkzaamheden

Wat kun je zelf doen?

Studeren

 • Zorg dat betrokkenen weten dat jij slechthorend bent door het zelf te melden of door gebruik te maken van de diensten van de studentbegeleiders. Zorg dat de docenten vooraf zijn geïnformeerd over de wijze waarop zij met jouw beperking rekening kunnen houden.
 • Vraag aan een medestudent aantekeningen over te mogen nemen.
 • Vraag bij colleges, etc. waarbij videomateriaal wordt gebruikt om ondertiteling, een samenvatting of toelichting vooraf.
 • Ga tijdens de colleges vooraan zitten.
 • Kijk of de docent vooraf informatie heeft verstrekt over het college op blackboard, neem deze door voor het college en neem het mee naar college.
 • Onderzoek in hoeverre je auditieve beperking een belemmering kan zijn in het uitoefenen van de beroepsmogelijkheden. Zoek bijv. een stageplek waar duidelijk de mogelijkheden en beperkingen naar voren kunnen komen.
 • Maak gebruik van Collegerama of neem het college op op een voice recorder, zodat je na afloop het nogmaals kunt beluisteren.
 • Zet bij groepsopdrachten zoveel mogelijk omgevingsgeluiden uit en zet het licht aan als je wilt zien wat er gezegd wordt.

Mogelijke voorzieningen

Studeren

 • In een beperkt aantal onderwijsruimten is een ringleiding aangebracht. In sommige andere onderwijsruimten is een voorziening met zender en ontvanger.
 • Groepsopdrachten in een aparte ruimte.

Meer weten over voorzieningen? Laat van je horen bij een van de studentendecanen.

Tentamens

 • Vraag zo nodig of je mondelinge tentamens schriftelijk kunt doen.
 • Het spreiden van modules/tentamens.
 • Het gebruik van een mp-3 speler bij tinnitus.

In een gesprek samen met je studieadviseur wordt bepaald of deze voorziening(en) voor jou mogelijk zijn.

Financieel

Heb je door je functiebeperking studievertraging opgelopen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning. Meer informatie vind je hier.

Bronnen / meer informatie

https://ecio.nl/

www.nvvs.nl Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden

www.kno.nl Keel-Neus-Oorheelkunde

www.hoorzaken.nl

www.doof.nl

http://psychologen.tudelft.nl