Visuele beperkingen

Studenten met een visuele beperking kunnen problemen ervaren bij:

 • schriftelijke activiteiten  (bijv. tentamens) tijdens de studie
 • het gebruiken van computers
 • college volgen (informatie opnemen, aantekeningen maken en aanwezigheid)
 • het deelnemen aan practica of werkgroepen (bijv. vanwege het missen van non-verbale communicatie, verminderde energie en/of veiligheid)
 • bestuderen van het materiaal
 • individuele opdrachten

Wat kun je zelf doen?

Studeren

 • Voicerecorder gebruiken voor het maken van aantekeningen (hiermee kun je aantekeningen inspreken).
 • Zet extra verlichting aan tijdens het studeren.
 • Pas het contrast op je computer aan.
 • Kijk of de docent voor aanvang van het college sheets / aantekeningen beschikbaar heeft gesteld en neem deze vooraf door en mee naar college.
 • Maak gebruik van een digitale agenda bijvoorbeeld die van google.
 • Vraag voorzieningen aan bv. brailleleesregel of beeldschermloep (eventueel samen met studentendecaan)
 • Colleges (nogmaals) volgen via Collegerama
 • Blackboard en/of website laten voorlezen m.b.v. browse aloud.
 • Zorg dat betrokkenen weten dat jij een visuele beperking hebt door het zelf te melden of door gebruik te maken van de diensten van de studentbegeleiders.
 • Zorg dat docenten vooraf zijn geïnformeerd over de wijze waarop zij met jouw beperking rekening kunnen houden.
 • Vraag aan medestudenten aantekeningen (vergroot) te mogen kopiëren.
 • Vraag bij colleges waarbij videomateriaal wordt gebruikt vooraf om een samenvatting of toelichting.
 • Onderzoek in hoeverre je beperking een belemmering kan zijn in het uitoefenen van de beroepsmogelijkheden.
 • Inventariseer de toegankelijkheid van het gebouw.
 • Is het mogelijk om parttime of als duo stage te lopen?

Mogelijke voorzieningen

Studeren

 • Extra begeleiding. Informeer bij je studieadviseur of studentendecaan.
 • Ondersteunende software: TextAid, waardoor je je studiestof kunt horen. Wil je hier meer over weten, zie dan de flyer.
 • Vast aanspreekpunt voor roosterwijzigingen bijvoorbeeld door een studiemaatje.
 • Vaste partner bij groepsopdrachten.

Tentamens

 • Extra tijd voor het maken van een tentamentijd.
 • Mogelijkheid om op ander tijdstip opdracht in te leveren.
 • Mogelijkheid van het maken van tentamens op een computer.
 • Mogelijkheid van tentamen/opdracht in vergroot lettertype, op A3-formaat en/of met extra regelafstand.
 • Mogelijkheid tot alternatieve toetsvorm: bijvoorbeeld een schriftelijk tentamen mondeling afleggen.
 • Spreiden van modules / tentamens.

In een gesprek met je studieadviseur wordt bekeken of deze voorziening(en) voor jou mogelijk zijn.

Financieel

Heb je door je functiebeperking studievertraging opgelopen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning. Meer informatie vind je hier.