Inschrijven als bijvakstudent of minorstudent

Het kan wenselijk zijn dat je een enkel vak volgt (bijvak) dat niet gegeven wordt door de instelling waar je je hoofdstudie volgt of dat je een minor wilt volgen aan de TU Delft. De mogelijkheid bestaat dan om voor een tweede studie ingeschreven te worden aan de TU Delft

Voor inschrijving als bijvakstudent geldt het volgende:

 • Lever  een hard copy (origineel) Bewijs Betaald collegegeld (BBC) in bij het Contact Centrevan de andere instelling, waarin wordt vermeld welk bedrag aan collegegeld voor je inschrijving is betaald, wat je wijze van inschrijving is en voor welke periode.
 • Lever een verklaring van de examencommissie van de andere instelling in bij het Contact Centre waaruit blijkt dat het te volgen vak bij die instelling niet gedoceerd wordt, maar wel onderdeel uitmaakt van het af te leggen examen.
 • Indien je de verklaring van de examencommissie inlevert, hoef je niet aan te tonen dat je over voldoende kennis van wis- en natuurkunde beschikt.
 • Als bijvakstudent heb je geen recht op een afsluitend diploma.

Voor de inschrijving als externe minorstudent moet je een positieve beoordeling hebben ontvangen van de TU Delft. Zie voor meer informatie de website.

Aanmelden in Studielink:

 • Kies bij Onderwijsinstelling voor “Technische universiteit Delft"
 • Bij “Voer opleiding en/of plaats” vul je “bijvak” of “minor” in
 • Kies dan de jouw opleiding

Volg je een 4TU opleiding of een bacheloropleiding van Klinische Technologie, Life Science and Technology, Molecular Science and Technology,  en de masteropleidingen Industrial Ecology, Nanobiology en Metropolitan Analysis, Design and Engineering dan is het volgende van toepassing:

 • Studenten die één van de 4TU opleidingen (TU Eindhoven, Universiteit Twente, Wageningen University & Research of TU Delft) volgen, worden in het eerste jaar na inschrijving bij één van de instellingen automatisch ook bij de andere instellingen geregistreerd (met uitzondering van Cyber Security. Zij dienen de stappen te volgen van bijvakstudent. Zie hier boven).
  Bij herinschrijving in Studielink dient de student zelf aan te geven bij welke instellingen zij een neveninschrijving wil.
 • Voor de bacheloropleiding Klinische Technologie en de masteropleiding Nanobiologie vindt de inschrijving en de betaling via TU Delft plaats.
 • Voor de bacheloropleiding Molecular Science and Technology en de masteropleiding Industrial Ecoloy vindt de inschrijving en de betaling via Universiteit Leiden plaats. Studenten worden automatisch bij TU Delft geregistreerd.
 • Voor de bacheloropleiding Life Science and Technology vindt de inschrijving en de betaling via TU Delft plaats. Studenten worden automatisch bij Universiteit Leiden geregistreerd.
 • Voor al deze opleidingen vindt er een automatische uitwisseling plaats van de betaling. Je hoeft zelf geen Bewijs betaald collegegeld in te leveren.
 • Voor de masteropleiding Metropolitan Analysis, Design and Engineering vindt de inschrijving en de betaling via Wageningen Universiteit plaats. Studenten worden automatisch bij TU Delft geregistreerd.