Archief

512 resultaten

05 oktober 2020

Convenant circulair bouwen in de maak

Convenant circulair bouwen in de maak

Veel bouwbedrijven en opdrachtgevers zijn aan de slag gegaan met circulair bouwen. Maar wat deze vorm van bouwen precies inhoudt is nog niet duidelijk. Daarom wordt binnen het platform Cirkelstad gewerkt aan een convenant, een heldere afspraak over hoe circulaire bouwprojecten tot stand moeten komen.

30 september 2020

China heeft meer sturing nodig bij zijn grootschalige stadsvernieuwing

China heeft meer sturing nodig bij zijn grootschalige stadsvernieuwing

De grootschalige stadsvernieuwing die China de afgelopen decennia meemaakte, gaat gepaard met massale sloop van oude woningen. Dat is lang niet altijd noodzakelijk, constateert promovendus Taozhi Zhuang. Hoog tijd voor heldere richtlijnen en een efficiënter besluitvormingsproces.

24 september 2020

“Een bron van nieuwe uitdagingen voor de architectuur”

“Een bron van nieuwe uitdagingen voor de architectuur”

Op 1 oktober verwelkomt de faculteit Bouwkunde Georg Vrachliotis als nieuwe hoogleraar Theory of Architecture and Digital Culture.

17 september 2020

Keramisch klimaatgevel werkt als de radiator van een auto

Keramisch klimaatgevel werkt als de radiator van een auto

Energiebesparing in gebouwen gaat gewoonlijk vooral om het beperken van de uitstroom van warmte of koelte via de gevel. Promovendus Jason Vollen draait het om: zijn keramische gevelsysteem laat warmte binnen en slaat het op om te gebruiken wanneer het nodig is.

09 september 2020

BK MOOC’s en ProfEd courses succesvol

BK MOOC’s en ProfEd courses succesvol

Uit alle MOOC’s van de TU Delft is de BK MOOC Zero-Energy Design: an approach to make your building sustainable onder leiding van professor Andy van de Dobbelsteen door de TU Delft geselecteerd en voorgedragen voor de jaarlijkse edX prijs voor ‘Exceptional Contributions in Online Teaching and Learning’.

03 september 2020

Dining in the Urban

Dining in the Urban

Congratulations to Benoît Marcou (MSc Architecture, BK) who received an honourable mention for his thought-provoking entry into the international competition, Dining in the Urban. Benoît’s proposed design questions the ephemerality of the urban picnic, through a fragile intervention made of wooden planks woven into the complex stone patterns of Skopje’s public ground.

25 augustus 2020

'Architectuur moet je aantrekkelijk verpakken, net als koekjes of auto's'

De doorbraak van het modernisme in de VS en de commercialisering ervan was in belangrijke mate te danken aan de Architectural Record. Dit toonaangevende tijdschrift fungeerde als “voertuig voor verandering”, constateert promovendus Phoebus Panigyrakis. Het achterliggende motief was vrij banaal: het draaide om de advertentieverkoop, niet om idealen.

23 augustus 2020

De verbeelding aan de macht

De verbeelding aan de macht

Technische universiteiten zijn goed in exacte vakken, maar laten het vaak afweten als het gaat om de verbeelding. Hoog tijd dat daarin verandering komt, vindt hoogleraar Klaske Havik. “Zonder verbeelding is innovatie onmogelijk.”

18 augustus 2020

Koopwoningmarkt wordt (nog) niet geraakt door de coronacrisis

Koopwoningmarkt wordt (nog) niet geraakt door de coronacrisis

De koopwoningmarkt en de hypothekenmarkt draaiden in de eerste helft van 2020 op volle toeren. Dankzij het enorme pakket aan ondersteuningsmaatregelen van de centrale overheid en lokale overheden in het kader van de coronacrisis in Nederland, lijken tot nu toe relatief weinig woonconsumenten in economische zin echt geraakt te zijn.

21 juli 2020

Quick-start voor ontwerpen met waarden in gebiedsontwikkeling

Quick-start voor ontwerpen met waarden in gebiedsontwikkeling

Stedenbouwkundig ontwerp in complexe stadsprojecten gaat voorbij oppervlakkige behoeften en wensen en draait draait om het blootleggen van gemeenschappelijke waarden. Ontwerpers kunnen het creëren van een gedeelde visie onder belanghebbenden faciliteren door de implicaties en het potentieel van deze waarden te laten zien.

16 juli 2020

Betaalbare duurzame huisvesting

Betaalbare duurzame huisvesting

Het nieuwe H2020 RE-DWELL-project zal een nieuwe generatie academici en professionals opleiden om de dringende behoefte aan betaalbare en duurzame huisvesting aan te pakken, een grote uitdaging voor de Europese samenleving. Bij het grote onderzoeksproject zijn tien verschillende universiteiten en een innovatief onderwijsprogramma in heel Europa betrokken.

15 juli 2020

Vermindering van het gasverbruik van kassen

Vermindering van het gasverbruik van kassen

Kassen gebruiken grote hoeveelheden aardgas voor het behoud van de ideale groeiomstandigheden van het gewas. BK Alumna Liesanne Wieleman en Jildou de Jong van de start-up Thermeleon en onderzoeker Martin Tenpierik kregen van NWO een Take-Off subsidie om een onderzoek te doen naar de technische en financiële haalbaarheid van een nieuw zeefsysteem, dat functioneert als een passieve warmtebatterij. De eerste resultaten laten een goed potentieel zien voor het terugdringen van de jaarlijkse gasvraag van de tuinbouwsector in Nederland.

15 juli 2020

Plaatsen waar mensen naartoe moeten willen

Plaatsen waar mensen naartoe moeten willen

De behandeling van besmettelijke ziekten als COVID-19 en ebola is uitdagend, al helemaal op locatie onder extreme omstandigheden. Hoe kan je architectonisch ontwerp inzetten om zulke klinieken technisch mogelijk te maken én benaderbaar? In samenwerking met Artsen Zonder Grenzen gingen studenten van de mastertrack Building Technology met die vraag aan de slag.

15 juli 2020

Integratie stimuleren

Integratie stimuleren

Zou het ruimtelijk concentreren van vluchtelingen op het microniveau hun integratie helpen stimuleren? Carla Huisman heeft een NWA-Ideeëngenerator grant van €50.000 gekregen om dit te bestuderen. In de loop van een jaar zal zij de netwerken van Eritrese vluchtelingen in gemengde projecten in Amsterdam vergelijken met de netwerken van meer geïsoleerde bewoners van Utrecht.

09 juli 2020

Het recht opereert nooit in een vacuüm

Het recht opereert nooit in een vacuüm

Na de zomer verwelkomt de faculteit Bouwkunde Evelien Bruggeman als de nieuwe hoogleraar Bouwrecht. Wat haar betreft is bouwen is bij uitstek een wisselwerking tussen publiek en privaat, management en techniek. “Het bouwrecht brengt verschillende juridische leerstukken samen in een praktische context, dat maakt het zo interessant.”

01 juli 2020

Creatieve methoden onderzoeken

Creatieve methoden onderzoeken

Klaske Havik is benoemd tot hoogleraar Methods of Analysis & Imaginationaan de faculteit Bouwkunde. Methods of Analysis & Imagination houdt een pleidooi om diepgaande analyses van diverse culturele, ruimtelijke en sociale situaties te koppelen aan verbeeldend denken over nieuwe ruimtelijke realiteiten.

29 juni 2020

Pleidooi voor minder lawaai in de klas

Pleidooi voor minder lawaai in de klas

Het kan er rumoerig aan toe gaan in klaslokalen van basisscholen. Daardoor kunnen sommige kinderen zich moeilijk concentreren en voelen ze zich niet op hun gemak. De afgelopen jaren heeft promovendus Dadi Zhang onderzoek gedaan naar de mate waarin geluid als lawaai wordt ervaren, en naar de invloed ervan op het welzijn en de prestaties van leerlingen. Ze heeft ook een mogelijke oplossing.

29 juni 2020

Felipe Chaves Gonzalez wint eerste prijs op Archiprix 2020

Felipe Chaves Gonzalez wint eerste prijs op Archiprix 2020

Met trots delen we mee dat BK alumnus Felipe Chaves Gonzalez de gedeelde eerste prijs op de Nederlandse Archiprix 2020 heeft ontvangen voor zijn project ‘Permeable borders - Addressing multidimensional conflicts between polarized communities in Rio de Janeiro’.

18 juni 2020

Warmtegedrag van muren slim in kaart gebracht

Warmtegedrag van muren slim in kaart gebracht

Gebouwen verliezen hun warmte deels via de buitenmuren, maar we weten slechts bij benadering hoeveel. Promovendus Arash Rasooli bedacht enkele methoden om dit ter plekke snel en accuraat door te meten. Dat leverde verrassende resultaten op.

08 juni 2020

Francine Houben TU Delft Alumnus van het Jaar 2020

Francine Houben TU Delft Alumnus van het Jaar 2020

Francine Houben, oprichter en creatief directeur van Mecanoo architecten, is verkozen tot TU Delft Alumnus van het Jaar 2020.

05 juni 2020

Een vouwbare noodopvang

Een vouwbare noodopvang

Studenten Aleksandra Wróbel en Agnieszka Witaszek (Msc AUBS) en Kamil Owczarek (uitwisselingsstudent) ontwierpen een noodopvang die op één vrachtwagen kan worden gevouwen en vervoerd naar de aangewezen locatie.

04 juni 2020

De bouwplaats naar de collegezaal brengen

De bouwplaats naar de collegezaal brengen

Het nieuwe online platform Bouwflix gaat de bouwplaats naar de collegezaal brengen, waardoor theorie en praktijk duidelijk met elkaar in verband worden gebracht. Zo start de nieuwe generatie architecten en bouwkundigen met de juiste kennis om zich staande te houden op de bouwplaats. Petra van Diesfeldt (AE+T) heeft als Comenius Teaching Fellow een research grant van € 50.000,- ontvangen om dit project verder uit te werken.

04 juni 2020

Binnenwanden centraal

Binnenwanden centraal

Hoe kunnen specifieke bouwonderdelen bijdragen aan gezonde circulaire materiaalstromen? PhD onderzoeker Bob Geldermans onderzocht aan de hand van niet-dragende scheidingswanden hoe materiaaleigenschappen, materiaalstromen, productontwerp en gebruiksvoordelen kunnen bijdragen aan circulariteit en flexibiliteit in de gebouwde omgeving.

02 juni 2020

TU Delft lanceert eerste acht ‘TU Delft AI Labs’

TU Delft lanceert eerste acht ‘TU Delft AI Labs’

Hoe kun je met behulp van artificiële intelligentie (AI) wetenschappelijke vooruitgang versnellen?

25 mei 2020

Marie Curie Fellowship mogelijkheden

De Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft accepteert 'Expressions of Interest' voor het begeleiden van Marie Curie Individual Fellows. Excellente postdocs en recent gepromoveerde onderzoekers die zich willen aanmelden voor het 2020 Marie Curie programma worden van harte uitgenodigd om hun onderzoek binnen de faculteit Bouwkunde uit te voeren.

25 mei 2020

Uitdagingen en kansen voor de Kuyperwijk

Uitdagingen en kansen voor de Kuyperwijk

Studenten van de TU Delft, Erasmus Universiteit en de Universiteit van Leiden zijn in maart 2020 de Delftse Kuyperwijk ingegaan om onderzoek te doen. Met behulp van interviews, observaties en data-analyse stelden zij vast dat de wijk qua opzet en bevolkingskenmerken zeer divers is. De studenten ontwikkelden vervolgens strategiën voor de uitdagingen en ontwikkelingskansen in de wijk.

20 mei 2020

Democratie vertegenwoordigen, belichamen en mogelijk maken

Democratie vertegenwoordigen, belichamen en mogelijk maken

Hoe hebben architectuur en stedenbouw in de loop van de 20e eeuw een rol gespeeld in de democratie? Onderzoekers Burcu en Íñigo Cornago Bonal en Köken gebruiken het uitgebreide archief van Het Nieuwe Instituut om deze vraag te beantwoorden. Hun onderzoek maakt deel uit van het programma 'Architectuur en democratie', een initiatief van het Jaap Bakema Studiecentrum, de faculteit Bouwkunde en Het Nieuwe Instituut.

13 mei 2020

Een goed begin van een mogelijk lastig jaar?

Een goed begin van een mogelijk lastig jaar?

De koopwoning- en hypthekenmarkt kent een goed begin van 2020. Tegelijkertijd mag het duidelijk zijn dat de koopwoningmarkt gedurende het jaar 2020 beïnvloed zal worden door de coronacrisis. Hoe groot het effect zal zijn, moet echter nog blijken.

07 mei 2020

Stedelijke vraagstukken oplossen met onderwijs

Stedelijke vraagstukken oplossen met onderwijs

Groei, innovatie en leefbaarheid in Nederlandse steden is het doel van Agenda Stad. Drie nieuwe onderzoeksprojecten van de faculteit Bouwkunde zetten onderwijs in om de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor deze maatschappelijke vraagstukken te versnellen. Als onderdeel van het programma ‘City Deals Kennis Maken’ werken de projecten aan erfgoedworkshops, connecties tussen universiteiten en gemeenten en een managementsgame.

07 mei 2020

Respectvol herontwerpen is een vak

Om een gebouw te kunnen behouden en blijven gebruiken zijn op enig moment ingrepen nodig. Het is doorgaans aan een architect om te bedenken welke interventies worden gepleegd. Maar welke doelen dienen ze eigenlijk? Hoe pakken ingrepen uit? Hoe bevredigend is het resultaat? De veertig masterstudenten die het nieuwe vak MASTERMIND CRASH volgden, kwamen er spelenderwijs achter.

07 mei 2020

Akoestische controle over de omgeving

Akoestische controle over de omgeving

Stel je voor: je kunt de akoestiek van je omgeving beheersen, ongeacht de grootte en vorm van de ruimte om je heen, de beschikbaarheid van elektriciteit en het soort geluid dat je wilt beheersen. Dat is wat het prototype van het ADAM-project biedt. Met behulp van onder andere wiskundige modellen en 3D printen maakt ADAM het mogelijk om op maat gemaakte geluiddempers te realiseren.

07 mei 2020

Respectvol herontwerpen is een vak

Respectvol herontwerpen is een vak

Om een gebouw te kunnen behouden en blijven gebruiken zijn op enig moment ingrepen nodig. Het is doorgaans aan een architect om te bedenken welke interventies worden gepleegd. Maar welke doelen dienen ze eigenlijk? Hoe pakken ingrepen uit? Hoe bevredigend is het resultaat? De veertig masterstudenten die het nieuwe vak MASTERMIND CRASH volgden, kwamen er spelenderwijs achter.

22 april 2020

Stedelijke rivieren regenereren met groene kades

Stedelijke rivieren regenereren met groene kades

Stedelijke rivieren zijn belangrijke elementen voor stedelijke ecosystemen en om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Het herstel van stedelijke rivieren is een uitdaging, vooral in dichtbebouwde stadscentra waar onvoldoende ruimte is voor de ontwikkeling van natuurlijke rivieroevers. Het onderzoeksproject GreenQuays stelt een reeks innovatieve verticale ecosystemen voor om zulke kades te kunnen vergroenen.

09 april 2020

Ontwerp voor data empowerment

Ontwerp voor data empowerment

Hoe kunnen burgers worden betrokken bij kwesties op het gebied van stedelijke gegevens? Binnen de Data Empowerment Design Studio bespreken en ontwikkelen onderzoekers, buurtbewoners, ontwerpers en buurtinitiatieven nieuwe ideeën.

09 april 2020

Online ‘Ruimte voor het brein’

Online ‘Ruimte voor het brein’

Met haar afstudeerproject 'Ruimte voor het brein' is Lauren Broshuis de eerste student die de master Architecture, Urbanism and Building Sciences online afrond. Haar project pleit voor het opnemen van verschillende soorten omgevingsprikkels in de gebouwde omgeving om rekening te houden met individuele voorkeuren, waarmee voor elk brein ruimte voor focus en creativiteit wordt gegarandeerd.

01 april 2020

De bouwsector bezien door de bril van een antropoloog

De bouwsector bezien door de bril van een antropoloog

Alfons van Marrewijk is aangesteld als hoogleraar Construction Cultures bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. “De bouwsector zit vol rituelen waarvan men zich vaak amper bewust is. Door aandacht te schenken aan het hoe en waarom van die rituelen, schep je ruimte voor verandering.”

25 maart 2020

Fosfaatglas met vliegas toont onverwachte eigenschappen

Fosfaatglas met vliegas toont onverwachte eigenschappen

Glas is transparant en sterk, maar de smelttemperatuur is hoog en het materiaal is broos. Uit promotieonderzoek van Clarissa Justino de Lima blijkt dat het mogelijk is de eigenschappen te verbeteren.

19 maart 2020

Informatietechnologie zorgt (nog) niet voor veel nabijheidsvoordelen

Informatietechnologie zorgt (nog) niet voor veel nabijheidsvoordelen

“Als werknemers één of meerdere dagen thuis kunnen werken zijn ze bereid om grotere woon-werkafstanden te accepteren,” vertelt De Vos. Het is één van de belangrijkste effecten die hij ontdekte in zijn promotieonderzoek.

12 maart 2020

De rol van de architect in de circulaire economie

De rol van de architect in de circulaire economie

Onderzoeksproject ‘Circularcity’ verkent de rol van hedendaagse Nederlandse architecten binnen de circulaire economie in de gebouwde omgeving.

12 maart 2020

Circulair renoveren

Circulair renoveren

Hoe kan de energietransitie worden verbonden met het creëren van een circulaire economie? Het gebruik van een circulaire renovatiecomponent voor het energie-efficiënter maken van woningen biedt een gecombineerd antwoord op de twee uitdagingen.