Archief

512 resultaten

16 april 2021

Strandeiland - burgers betrekken bij stedelijke ontwikkelingsprocessen

Strandeiland - burgers betrekken bij stedelijke ontwikkelingsprocessen

Strandeiland is het nieuwste kunstmatige eiland in de IJburg archipel in het IJmeer, aan de oostkant van Amsterdam. Het eiland is momenteel in aanbouw. Op Strandeiland wil het DemoS-project een inclusieve gemeenschap van toekomstige Strandeilanders creëren. Bijzonder spannend: er worden nieuwe methoden verkend om bewoners te betrekken bij het gebiedsontwikkelingsproces.

16 april 2021

Verbeelding van de Zuiderwaterlinie

Verbeelding van de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie is een van de oudste en langste waterlinies van ons land en verbindt Bergen op Zoom met Grave. De linie kent een lang verleden met bijzondere verhalen van oorlog en vrede. In het afgelopen studiejaar hebben studenten plannen gemaakt om het erfgoed van dit militaire erfgoed te ontwikkelen voor de toekomst. Het doel van de studentenplannen is om te laten zien welke mogelijkheden de Zuiderwaterlinie voor de toekomst van Noord-Brabant bieden.

16 april 2021

Meld je nu aan voor INDESEM 2021 'Datascape'

This year INDESEM 2021 will take place 29th of May – 3rd of June. The program of the INDESEM seminar week consists of lectures, excursions and a workshop, all organized around a specific contemporary theme. Every edition of the seminar aims to raise awareness about this theme and its consequences for the architectural practice. This year we will explore the topic ‘Datascape’. How could data – about how people live, breathe and move through the projects we create - influence our future architectural designs?

14 april 2021

A Manifesto for the Just City: een boek

Rechtvaardigheid is een cruciale vereiste voor duurzame steden en gemeenschappen. Recente systeemschokken waaronder klimaatverandering, de pandemie, een algemene erosie van democratische normen en meer was aanleiding om de rechtvaardige stad opnieuw te bedenken en te conceptualiseren in dit licht gezien. A Manifesto for the Just City bevat teksten van een aantal gastauteurs en 43 manifesten geschreven door studenten van 25 universiteiten van over de hele wereld.

07 april 2021

Monumentenstudieprijs gewonnen door alumna Iris Moons

Monumentenstudieprijs gewonnen door alumna Iris Moons

Iris Moons, alumnus van onze faculteit, wint de WTA NL-VL Monumentenstudieprijs. Zij is afgestudeerd met het onderwerp “Management van religieus erfgoed – een accommodatiestrategie voor Nederlandse kerken” en werd tijdens haar afstuderen begeleid door prof. Alexandra den Heijer en prof. Ana Pereira Roders.

07 april 2021

Alle 10 miljoen gebouwen in Nederland ontsloten in 3D

Alle 10 miljoen gebouwen in Nederland ontsloten in 3D

Tochtgaten in een kantorenwijk, geluidshinder door industrie, horizon-vervuilende windmolens bij woonhuizen, verkeerde lichtinval in een school. Niet altijd vooraf voorzien, maar wel hinderlijk of ronduit storend nadat een bouwwerk is gerealiseerd. Deze effecten op de leefomgeving kunnen nu op voorhand eenvoudig virtueel worden gesimuleerd doordat er van alle 10 miljoen gebouwen in Nederland 3D data beschikbaar is in een 3D versie van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen: de 3D BAG.

30 maart 2021

Boekpublicatie over stedelijke sociaal-economische segregatie

Boekpublicatie over stedelijke sociaal-economische segregatie

Overal ter wereld neemt in de steden de sociaal-economische segregatie toe en wonen rijk en arm steeds meer in verschillende delen van stedelijke gebieden. In een nieuw boek verklaren onderzoekers Maarten van Ham en zijn collega’s het verband tussen toenemende ongelijkheid en segregatie.

25 maart 2021

Jaap Bakema Study Centre: van experiment naar solide samenwerking

Jaap Bakema Study Centre: van experiment naar solide samenwerking

Het Jaap Bakema Study Centre is in 2013 opgericht als onderzoekssamenwerking tussen onze faculteit en Het Nieuwe Instituut en heeft zich ontwikkeld van een experiment tot een solide meerjarige alliantie tussen een culturele organisatie en een kennisinstelling. Het programma heeft zich verbreed en verdiept met het internationale promotieonderzoek Architecture and Democracy, het NWO project The Critical Visitor en met toonaangevende jaarlijkse conferenties zoals vorig jaar Repositioning Architecture in the Digital.

22 maart 2021

Marie Skłodowska Curie Postdoctoral Fellowship opportunities

Marie Skłodowska Curie Postdoctoral Fellowship opportunities

The Faculty of Architecture and the Built Environment at Delft University of Technology will accept ‘Expressions of Interest’ to host Postdoctoral Fellows.

19 maart 2021

Nieuwe hoogleraar Buiding Services Innovation wil het onzichtbare hoog op de agenda zetten

Nieuwe hoogleraar Buiding Services Innovation wil het onzichtbare hoog op de agenda zetten

Wanneer je tot soms wel 1000 euro per vierkante meter uitgeeft aan een gebouwinstallatie, dan is een gedegen plan vooraf geen overbodige luxe. Toch hebben installatieplannen vaak geen hoge prioriteit in een project. Dat het gros van de installaties uiteindelijk onzichtbaar boven het plafond of in de wanden verwerkt wordt, helpt daar niet bij. ‘Toch zijn ze na ingebruikname van een gebouw jarenlang van vitaal belang. Letterlijk zelfs. Het zijn juist de installaties die bepalen wat de overall energieprestaties van het gebouw worden’, aldus Atze Boerstra. Het tij lijkt sinds afgelopen jaar te keren voor gebouwinstallaties: ‘In de wereld van de ‘building services’ gebeurt op dit moment ontzettend veel.’

11 maart 2021

Nieuwe hoogleraar Delta Urbanism: “Rol van ontwerp verdient meer aandacht bij waterveiligheid in delta’s”

Nieuwe hoogleraar Delta Urbanism: “Rol van ontwerp verdient meer aandacht bij waterveiligheid in delta’s”

Al vele decennia staat Nederland in de wereld bekend als een van de topkennislanden als het gaat om waterveiligheid en ruimtelijke ordening. “Onze aanpak van het verbinden en het in samenhang bekijken van beide thema’s werd overal geprezen. Toch lijkt het dat we in Nederland de afgelopen jaren deze verbinding zijn kwijtgeraakt; de traditie van sturing in ruimtelijke ordening op centraal niveau is losgelaten,” vertelt Chris Zevenbergen die sinds februari is aangesteld als (deeltijd) hoogleraar Delta Urbanism aan de Faculteit Bouwkunde.

11 maart 2021

Apply now for the 2021 Berlage Dutch Scholarship!

Apply now for the 2021 Berlage Dutch Scholarship!

Each year the Berlage awards a scholarship to an outstanding Dutch graduate from one of the universities or academies in the Netherlands. The scholarship is established to support Dutch students who demonstrate academic excellence and wish to join the Berlage's international, one-and-a-half-year English-language Post-Master of Science-degree program in architecture and urban design.

24 februari 2021

Renoveren met respect

Renoveren met respect

Meer dan 30% van de Nederlandse woningvoorraad is gebouwd tussen 1965 en 1985. Deze woningen moeten in de komende jaren gerenoveerd worden om te voldoen aan eisen en wensen op het gebied van energiegebruik, esthetiek, wooncomfort en leefbaarheid. Hoe kunnen we deze grote, diverse en complexe woningvoorraad een duurzame toekomst geven, en daarbij de huidige waarden van de woningen en leefomgeving respecteren?

23 februari 2021

Inclusie en diversiteit bij BK

Inclusie en diversiteit bij BK

Roberto Rocco is benoemd tot Diversity and Inclusion Officer voor Bouwkunde met als doel de decaan te adviseren, het faculteitsbeleid te helpen vormgeven en acties voor te stellen met betrekking tot inclusie en diversiteit. “Als buitenstaander heb ik zelf in mijn tijd aan de TU Delft zeer persoonlijk te maken gehad met kwesties rondom inclusie en diversiteit, en niet altijd op een positieve manier. Dit heeft me de handvatten, de nieuwsgierigheid en de ideeën gegeven om diversiteit en inclusie als zeer positieve kwaliteiten en kansen te zien in plaats van als ‘problemen’”, zegt Roberto.

12 februari 2021

Koopwoningmarkt trekt ondanks coronacrisis ook in vierde kwartaal flink aan

Koopwoningmarkt trekt ondanks coronacrisis ook in vierde kwartaal flink aan

De centrale en lokale overheden hebben het enorme pakket aan ondersteunings-maatregelen in het kader van de coronacrisis tot eind 2020 in stand gehouden. Daardoor zijn nog steeds relatief weinig woonconsumenten in economische zin echt geraakt door de coronacrisis. In combinatie met een vooruitzicht op het vaccineren van de bevolking, is het vertrouwen in de koopwoningmarkt in het derde en vierde kwartaal van 2020 weer volledig hersteld. Woonconsumenten durven, tegen forse prijzen, ook in 2020 een (andere) woning te kopen.

11 februari 2021

BK-studenten bouwen circulaire uitkijktoren in Nieuw Delft

BK-studenten bouwen circulaire uitkijktoren in Nieuw Delft

Aan de Westlandseweg in Delft wordt een bijzonder object gebouwd: een tijdelijke, circulaire uitkijktoren, bijna volledig gemaakt van hout zonder schroeven, lijm of spijkers. De toren is ontworpen en wordt gebouwd door BK studenten Edmund Thomas Green en Ludvig Sundberg, die eind 2019 een ontwerpwedstrijd wonnen van studievereniging D.B.S.G. Stylos en projectorganisatie Nieuw Delft.

10 februari 2021

Bnieuws online

Bnieuws online

Nu we allemaal thuis werken en studeren, is het onmogelijk om de nieuwste editie van Bnieuws even mee te pakken op de faculteit. De redactie werkt echter onverminderd door en heeft, naast iedere maand een nieuwe Bnieuws, hard gewerkt om de (eerdere) edities online te ontsluiten.

09 februari 2021

Studente Bouwkunde prijswinnaar ECIO Frank Award voor inclusiever onderwijs

Studente Bouwkunde prijswinnaar ECIO Frank Award voor inclusiever onderwijs

Tess Tegelberg, masterstudente, is winnaar van de ECIO Frank Award met haar afstudeeronderzoek naar hoe je studiegebouwen aan de TU beter in kan richten. Haar conclusie is dat ontwerpen voor studenten met een functionele beperking zorgt voor plekken die voor iedereen prettiger zijn.

06 februari 2021

Tevredenheid thuiswerker en het gemis van de koffieautomaat

Tevredenheid thuiswerker en het gemis van de koffieautomaat

Hoe ervaart werkend Nederland de coronamaatregelen op de werkvloer en het thuiswerken? Studenten van het master course Case Studies namen in samenwerking met HEYDAY – facility management de proef op de som. Als onderdeel van hun vak gingen ze in gesprek met medewerkers van een zorgverzekeraar, een chemieconcern en een overheidsinstantie.

01 februari 2021

TU Delft ontwikkelt slimme gebouwen

TU Delft ontwikkelt slimme gebouwen

Een groot consortium, getrokken door de TU Delft, zal de komende jaren werken aan de ontwikkeling van slimme gebouwen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 6,9 miljoen euro toegewezen aan het Brains 4 Buildings project. Het doel van het project is het ontwikkelen van slimme methodes en algorithmes, die bijdragen aan de operationele intelligentie van gebouwen. Hierdoor worden de gebouwen niet alleen energie-efficienter, maar bijvoorbeeld ook comfortabeler. Professor en wetenschappelijk coördinator Laure Itard: "De energiesystemen van gebouwen worden zo complex, dat de traditionele methodes niet meer volstaan. We hebben een betere aanpak nodig, waarbij we gebruik gaan maken van machine learning en kunstmatige intelligentie."

26 januari 2021

Hoofdkantoor DOCOMOMO International komt naar TU Delft

Hoofdkantoor DOCOMOMO International komt naar TU Delft

Aan het eind van de jaren tachtig waren veel moderne erfgoedmeesterwerken al gesloopt of onherkenbaar veranderd. Dit was vooral te wijten aan het feit dat velen niet als erfgoedelementen werden beschouwd, dat hun oorspronkelijke functies ingrijpend waren veranderd en dat hun technologische innovaties niet altijd bestand waren geweest tegen langdurige belasting.

26 januari 2021

De toekomst van de havenstadregio

De toekomst van de havenstadregio

Hoe ziet de toekomst van havenstad Rotterdam eruit met alle grote stedelijke ontwikkelingen in het verschiet? Hoe behoud je de identiteit van een stad in transitie, met een groeiend aantal inwoners, ruimtelijke opgaven, grote economische en politieke belangen? Voor wie vindt gentrificatie van een buurt plaatst? Die vragen zijn goed besteed aan de samenwerkende onderzoekers in het Leiden-Delft-Erasmus PortCityFutures-programma.

13 januari 2021

NWO budget voor “Eilande(rs)n aan het Roer”

NWO budget voor “Eilande(rs)n aan het Roer”

Het programma “Eilande(rs)n aan het Roer” heeft budget toegekend gekregen vanuit NWO. In dit programma werken onderzoekers en maatschappelijke partners uit de Caribische en Nederlandse delen van het koninkrijk samen om technische, traditionele en hedendaagse kennispraktijken bijeen te brengen.

07 januari 2021

Andy van den Dobbelsteen benoemd tot Coördinator Duurzaamheid

Andy van den Dobbelsteen benoemd tot Coördinator Duurzaamheid

Het College van Bestuur heeft professor Andy van den Dobbelsteen benoemd tot Coördinator Duurzaamheid TU Delft met ingang van 1 januari 2021.

15 december 2020

Nederland niet voorbereid op bescherming erfgoed tegen klimaatverandering

Nederland niet voorbereid op bescherming erfgoed tegen klimaatverandering

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor cultureel erfgoed: paalfunderingen gaan kapot, historische bouwwerken en landschappen dreigen kopje onder te gaan. Tijd dus voor actie, maar Nederland is er niet klaar voor, constateert onderzoeker dr. Sandra Fatorić.

09 december 2020

Bestaande wijken energieneutraal dankzij innovatief zonnewarmtenet

Bestaande wijken energieneutraal dankzij innovatief zonnewarmtenet

Een zonnewarmtenet blijkt technisch en financieel haalbaar om bestaande wijken te verduurzamen en aardgasvrij te maken, zo heeft een consortium van wetenschappers en bedrijven onder leiding van de TU Delft aangetoond.

08 december 2020

Prijs edX voor Delftse MOOC over energieneutrale gebouwen

Prijs edX voor Delftse MOOC over energieneutrale gebouwen

Andy van den Dobbelsteen, Eric van den Ham en Tess Blom (Faculteit Bouwkunde) zijn de winnaars van 2020 edX Prize for Exceptional Contributions in Online Teaching and Learning, met hun online cursus (MOOC) "Zero-Energy Design: an approach to make your building sustainable". Deze MOOC helpt deelnemers om uit te zoeken welke energiemaatregelen zij kunnen toepassen om hun gebouwen (meer) duurzaam en energiezuinig te maken.

01 december 2020

Eerste prototypes van de Circulaire Keuken geplaatst in huurwoningen

Eerste prototypes van de Circulaire Keuken geplaatst in huurwoningen

De Circulaire Keuken is een keuken die makkelijk vernieuwd kan worden en voor het leven lang mee kan gaan. Dit betekent minder afval en veel minder milieubelasting. De keuken bestaat uit makkelijk aanpasbare modules van hoogwaardig, milieuvriendelijk materiaal. Hiermee zijn eenvoudig varianten te maken die zijn afgestemd op individuele voorkeuren. Op dit moment wordt getest met de eerste circulaire keukens in huizen.

24 november 2020

Drie BK alumni winnen de NRP Masterprijs 2020

Drie BK alumni winnen de NRP Masterprijs 2020

Dit jaar hebben drie BK-alumni, Aditya Parulekar (Bouwtechnologie) Iris Moons (MBE) en Ananta Vania Iswardhani (Erfgoed & Architectuur) de eerste, tweede en derde prijs in de wacht gesleept van de NRP Masterprijs 2020.

20 november 2020

Onderzoek naar lekkage van mond-neusmaskers

Onderzoek naar lekkage van mond-neusmaskers

Philomena Bluyssen en Marco Ortiz ontwikkelen in het Senselab een methode waarmee de lekkage van verschillende maskers vergeleken kan worden. Een dergelijke test ontbreekt vooralsnog in de NEN norm.

19 november 2020

Nieuwe hoogleraar Environmental Behaviour and Design beziet de stad op ooghoogte

Nieuwe hoogleraar Environmental Behaviour and Design beziet de stad op ooghoogte

Ruim twintig jaar is Machiel van Dorst inmiddels werkzaam aan de faculteit Bouwkunde. Als voorzitter van de afdeling Urbanism en, meer recent, als vicedecaan stak hij veel tijd in de faculteit. Maar onderwijs en onderzoek bleven boeien. Nu staan ze weer centraal. “De wisselwerking tussen omgeving, gedrag en het stedenbouwkundig en landschapsarchitectonisch ontwerp: dat is de materie van mijn leeropdracht.”

17 november 2020

Start up geoFluxus wint eerste prijs EU DATHON

GeoFluxus, een spin-off van de faculteit Bouwkunde, wint de 1e prijs tijdens de EU DATHON Green Deal Challenge. Voor deze wedstrijd worden wereldwijd teams uitgenodigd om toepassingen te creëren voor Europese open datasets.

17 november 2020

Leerstoel Publiek Vastgoed sluit 4-jarig contract met politie

Leerstoel Publiek Vastgoed sluit 4-jarig contract met politie

De politie is een van de grootste eigenaren van publiek vastgoed in Nederland. Van politiebureau tot forensisch laboratorium, van monumenten in de Haagse binnenstad tot grootschalige voorzieningen aan de snelweg in Driebergen: de huisvestingsopgave van de politie is even divers als uitdagend. In september zijn Monique Arkesteijn en Alexandra den Heijer (leerstoel Publiek Vastgoed, afdeling MBE) een vierjarig samenwerkingscontract gestart met de politie.

06 november 2020

Koopwoningmarkt schakelt ondanks Corona crisis naar een hogere versnelling

Koopwoningmarkt schakelt ondanks Corona crisis naar een hogere versnelling

De krapte op de woningmarkt zet onverminderd door. Relatief weinig woonconsumenten zijn in economische zin echt geraakt door de Coronacrisis. Dit komt vooral door het enorme pakket aan ondersteuningsmaatregelen van de centrale en lokale overheden in het kader van de Corona crisis. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt laat in het derde kwartaal van 2020 weer een herstel zien.

05 november 2020

Hulporganisaties moeten circulair bouwen in Afrika

Hulporganisaties moeten circulair bouwen in Afrika

Hulporganisaties bouwen in ontwikkelingslanden het liefst huizen die voldoen aan westerse standaarden. Fout, zegt promovendus Michiel Smits, want bewoners hebben moeite om ze zelf te onderhouden. Toch stuit zijn pleidooi voor 'zelfredzame', circulaire woningen op een bezwaar: bewoners willen liever een huis van cement en baksteen.

04 november 2020

Veni voor Amy Thomas

Veni voor Amy Thomas

Dr. Amy Thomas krijgt voor haar onderzoek 'Haar Kantoor' een Veni toegekend. Het onderzoek omvat een historische analyse van de rol van gender in het ontwerp van bedrijfsgebouwen en interieurs. Kantoren zijn van oudsher ontworpen voor en door mannen. Dit architectuurgeschiedenis project onderzoekt hoe werkplekontwerp de ongelijkheid op de werkplek beïnvloedt en hiermee het welzijn, de gezondheid, de status en de loopbaanontwikkeling van vrouwen onevenredig benadeeld.

03 november 2020

Film ‘Energieslaven’ wint Gouden Reiger

Film ‘Energieslaven’ wint Gouden Reiger

Tijdens de Avond van de Opdrachtfilm op 28 oktober is de film Energieslaven bekroond als winnaar in de categorie Creativiteit/Innovatie. De film laat op indringende wijze zien hoeveel energie er gebruikt wordt in ons huishouden die door roeiers in de kelder moet worden opgewekt.

02 november 2020

Archiprix selectie 2021 bekend

Archiprix selectie 2021 bekend

Ieder najaar worden de beste afstudeerprojecten van de faculteit Bouwkunde geselecteerd en tentoongesteld in de online VR expositie. De jury selecteerde de negen beste projecten voor deelname aan de toonaangevende Archiprix, de jaarlijkse prijsvraag voor aanstormend ontwerptalent. De negen projecten werden geselecteerd uit 47 projecten, die samen de breedte van de verschillende specialisaties van het vakgebied goed in beeld brengen.

21 oktober 2020

Vijf grondslagen voor beter ontwerponderwijs

Vijf grondslagen voor beter ontwerponderwijs

Doorgewinterd docent Elise van Dooren heeft honderden bouwkundestudenten de kneepjes van het vak geleerd. De onderwijskundige aspecten van haar werk hebben haar altijd geboeid. Zozeer zelfs dat ze tien jaar geleden besloot een kwestie die haar al langer bezighield grondig te onderzoeken: hoe krijgen aspirant-ontwerpers beter mee wat ontwerpen an sich inhoudt?

20 oktober 2020

De internationale tentoonstelling TOGETHER! in voorjaar 2021 naar Delft

De internationale tentoonstelling TOGETHER! in voorjaar 2021 naar Delft

Together! is een reizende tentoonstelling van het Duitse Vitra Design Museum. De tentoonstelling Together! geeft antwoord op uitdagingen in de hedendaagse architectuur door zich te richten op collectiviteit en vraaggerichte ontwikkeling, en toont voorbeelden van verschillende nieuwe stedelijke woonvormen uit de hele wereld.