Het facultaire gedeelte

Het facultaire deel van het Honours Programme Delft wordt ingevuld door de faculteit zelf en beslaat 15 ECTS. Kijk op de pagina van jouw opleiding wat het programma inhoudt.

Facultaire programma's

Contact

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor het Honours Programme Delft, wend je dan tot jouw facultaire coördinator. De contactgegevens van deze persoon zijn te vinden op de Honours-pagina van je faculteit, zie hierboven. Of neem contact op met een student als je een ervaringsdeskundige wilt spreken: board-hpd@tudelft.nl