Archief

756 resultaten

14 maart 2019

Ingemengde modificatoren verminderen zoutschade in kalkmortels

Kalkgebonden mortels zijn kwetsbaar voor schade door zoutkristallisatie, maar daar is iets aan te doen. Kristallisatiemodificatoren die in de mortel worden gemengd, kunnen voorkomen dat ze kapot gaan, ontdekte promovendus Sanne Granneman.

13 maart 2019

Dick van Gameren benoemd als decaan faculteit Bouwkunde

Het College van Bestuur heeft prof.ir. Dick van Gameren met ingang van 1 april 2019 benoemd tot decaan van de faculteit Bouwkunde. Momenteel is hij voorzitter van de afdeling Architecture bij die faculteit.

08 maart 2019

Nieuw ontwerp voor aardgasvrij maken van wijken zorgt voor flinke CO2-besparing

Met het ontwerp wordt flink meer CO₂ bespaard dan andere aardgasvrije oplossingen.

28 februari 2019

Op zoek naar nieuwe toepassingen voor architectonisch glas

James O’Callaghan is benoemd tot hoogleraar Architectural Glass. Deze leerstoel is gericht op glas in een brede context, zowel in de gebouwde omgeving als in de bouwschil. Het is de bedoeling grenzen te verleggen op het gebied van de materialiteit, prestaties, vorm, energie en esthetiek van architectonisch glas.

28 februari 2019

Exploring the role of stations in future metropolitan areas

At the main point of intersection between the railway and the city, stations are key elements in the organisation of the intermodal transport. The new book ‘Stations as Nodes’ explores the role of stations in future metropolitan areas from a French and Dutch perspective.

28 februari 2019

Processen en technologieën verkennen

Paul Chan is benoemd tot hoogleraar Design and Construction Management. Deze leerstoel is gericht op processen die levenscyclus gericht denken in de ontwikkelings- en realisatiefase van bouwprojecten mogelijk maken. Dit houdt in dat bouwmethoden en technologieën van de toekomst vanuit sociaal-technisch perspectief worden bekeken: in hoeverre we daarmee betere gebouwen én gemeenschappen mee kunnen bouwen.

26 februari 2019

Vier vakgebieden TU Delft in wereldwijde top 10 QS Subject ranking

In de World University Rankings by Subjects 2019, die vandaag is verschenen, staat de TU Delft in vier vakgebieden Delft in de wereldwijde top 10, namelijk Architecture / Built Environment (3), Civil (4), Mechanical (4) en Chemical Engineering (10). Vorig jaar was dat in twee vakgebieden het geval. In het voor Delft belangrijke Engineering & Technology stijgt de universiteit van 22 naar 17. Daarnaast is de TU Delft in twaalf vakgebieden de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit.

14 februari 2019

Het belang van fundamenteel onderzoek naar glas

De TU Delft Glass & Transparency onderzoeksgroep heeft de Glas Aanmoedigings Award toegekend gekregen door Bouwend Nederland. De award benadrukt het belang van fundamenteel academisch onderzoek naar glas om nieuwe oplossingen te kunnen ontwikkelen voor de toekomst.

07 februari 2019

Wordt 2018 een scharnierpunt op de koopwoningmarkt?

Vanaf medio 2013 heeft de Nederlandse koopwoningmarkt zich in een hoog tempo hersteld van de crisis in de vijf voorafgaande jaren. In een betrekkelijk korte periode liepen de koopprijzen fors op. Het jaar 2018 laat echter een afnemende groei of zelfs een daling zien in het volume op de koopwoningmarkt en op de hypothekenmarkt.

31 januari 2019

Smart Box: expositieruimte, bioscoop, uitkijktoren én woonkamer

The Smart Box heeft de ontwerpprijsvraag Smart Square van het Bosch Architectuur Intiatief en de gemeente ’s-Hertogenbosch gewonnen. Het ontwerp van studenten Bouwkunde Sebastiaan Vork, Nikki de Zeeuw en Luuk Goossen werd door de jury uit 52 inzedingen unaniem gekozen.

31 januari 2019

Nieuwe inzichten in erfgoed door satellieten en sociale media

Het HERILAND project gebruikt satellieten en social media om nieuwe inzichten te geven in erfgoed. De huidige satellietfoto's geven snel een perfect beeld van de ontwikkeling van steden en hun beschermde gebieden. Sociale media tonen hoe mensen deze gebieden waarderen en gebruiken.

17 januari 2019

Cinematic approach to ‘Port city futures’

As part of the Port City Futures research programme, Carola Hein and Paolo De Martino (Architecture) will make a film in collaboration with artist and filmmaker Ollie Palmer. The film will feature interviews with key players in Naples, Rotterdam, and Dunkirk together with future development scenarios provide a view into evolving port-city region relationships.

17 januari 2019

Resilient dwelling clusters for urban resettlement

The Global Housing Study Centre will create a living lab in Addis Ababa, Ethiopia, to create resilient dwelling clusters for urban resettlement. The lab has been made possible with a € 500.000,- grant from the joint SDG research programme from NWO-WOTRO Science for Global Development.

17 januari 2019

Handbook on informal urbanisation

The new handbook, edited by Roberto Rocco and Jan van Ballegooijen, explores 25 cases in 24 cities around the world. In each case, informal urbanisation has played a pivotal role in how people have struggled for their right to the city and for their ‘right to rights’ as citizens.

15 januari 2019

Studenten TU Delft presenteren ontwerp om inefficiënte kantoren te transformeren in appartementen die meer energie produceren dan gebruiken

Het MOR (Modular Office Renovation) -team van de TU Delft, dat bestaat uit 54 studenten, is bezig met een ontwerp om (een deel van) een inefficiënt kantoor te renoveren in een appartement dat meer energie produceert dan dat het zelf gebruikt. Op 15 januari 2019 heeft het team het definitieve ontwerp van dit prototype onthult. Met het uiteindelijke prototype gaat het team in juli 2019 naar Hongerije om mee te doen aan een internationale studenten-competite voor energiezuinige huizen.

14 januari 2019

Vormen en patronen tonen fragmentatie Chinese stad

Ruimtelijke inpassing van nieuwe bebouwing in een bestaande omgeving is voer voor veel discussie, terwijl het feitelijk niet gaat om woorden. Kijk naar vormen en patronen als je historische continuïteit wilt bereiken in een stedenbouwkundig ontwerp, zegt promovendus Jiaxiu Cai.

09 januari 2019

Hoe je rivieroevers integreert in een grijze en autoverslaafde stad

Veel steden ontstaan aan de oever van een rivier, maar dat betekent niet dat stad en water per definitie in elkaar geïntegreerd zijn. Promovendus Claudiu Forgaci onderzocht hoe beter ontworpen riviercorridors kunnen bijdragen aan een veerkrachtiger en leefbaarder stad.

09 januari 2019

Winnend ontwerp nieuwe trap BK Expo

Het winnende ontwerp voor een nieuwe trap voor de BK Expo verbindt de tentoonstellingsruimte zowel fysiek als visueel met de omliggende ruimtes. Het ontwerp van Veerle Alkemade en Sanne Sophie Hoogkamer is het winnende ontwerp van de Stylos Scala ontwerpcompetitie.

20 december 2018

New BK Lab for collaborative innovations

The new BK Lab for innovations offers a creative space to develop new innovations and to make cutting-edge research visible within the faculty. The new Lab, located at BG.West.200, offers a communal space where researchers can interact and push the boundaries of their research projects.

20 december 2018

Smart sustainable buildings with innovative building services

A new collaboration with the Dutch installation sector has resulted in the creation of the Chair of Building Services Innovations. The chair will be directed to the academic development of innovative building services and support of this part of the building industry, which has a pivotal role to play in the challenges of sustainability and quality of life.

20 december 2018

Een keuken voor het leven

Samen met producenten en afnemers ontwikkelden wetenschappers van BK Bouwkunde TU Delft en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) een prototype circulaire keuken. Dit is een keuken die niet slechts 10 of 20 jaar meegaat, maar bijna oneindig kan worden vernieuwd en aangepast op veranderende wensen.

20 december 2018

Hergebruik van erfgoed voor duurzaam menselijk welzijn

Uta Pottgiesser is benoemd tot hoogleraar Heritage & Technology. Ze zal het onderzoeksprogramma over de technische aspecten van architectuurerfgoed voortzetten, onderzoek dat van cruciaal belang is voor een goede restauratie van historische gebouwen.

20 december 2018

Two research projects into Smart Urban Regions of the Future

The knowledge programme Smart Urban Regions of the Future deals with societal challenges. Two research projects from BK Bouwkunde have been funded in the latest round of the SURF knowledge programme: research into future spatial patterns of grocery shopping and research into sustainable urban riverfronts.

20 december 2018

Deltabeleid: eerst ruimtelijke kwaliteit bepalen, dan de beste oplossing

Ruimtelijke kwaliteit is nog te vaak ondergeschoven kindje bij ingrepen om het water buiten te houden. Nergens voor nodig, zegt promovendus Anne Loes Nillesen. Zet eerst de technische mogelijkheden op een rij en ontwikkel, in overleg met alle relevante partijen, een geïntegreerde oplossing.

12 december 2018

Gran Finale BK Booths

Tijdens de laatste week van de Venetië Biënnale organiseerde BK Bouwkunde een feestelijke afsluiting van de onderzoekstentoonstelling BK Booths. De makers, studenten en collega’s, alumni en professionals ontmoetten elkaar in Palazzo Mora om de BK Booths te ontdekken.

06 december 2018

Circular economies for resilient islands

The Resilient Island Foundation was founded by five students of BK Bouwkunde. Their goal is to implement a circular economy of food and waste in the world’s most isolated communities. Their first project ‘Maldives Matter’ was selected as one of the five finalists at the TEDx Award in Amsterdam, out of 200 applications.

06 december 2018

Professionalisering van de architectuur

In de ogen van veel architectuurprofessionals ondergaat het architectonisch werkveld een proces van devaluatie. Daarom start BK Bouwkunde een sociologische studie om de lange termijn trends binnen het vakgebied in kaart te brengen in samenwerking met de Stichting ArchiScienza. Deze stichting stimuleert onderzoek op het gebied van architectuur en wetenschap in de breedste zin.

06 december 2018

Natuursteencollectie in online bibliotheek

Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft BK Bouwkunde TU Delft een digitale lithotheek ontwikkeld. Hierin worden de uitgebreide natuursteencollecties van de RCE en de TU Delft ontsloten. Zo kunnen architecten, restauratoren en onderzoekers natuursteen eenvoudiger identificeren en toepassen.

22 november 2018

Woningmarktscriptieprijs 2018 voor twee TU Delft alumni

Jaarlijks reikt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Woningmarktscriptieprijs uit. Janneke Michielen, alumna van de faculteit TBM, heeft dit jaar de eerste prijs gewonnen. De tweede prijs werd toegekend aan BK alumnus Martijn Nawroth, voor zijn onderzoek naar het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad van de gemeente Zoetermeer.

22 november 2018

Research on narratives of the European city receives COST grant

The proposal ‘Writing Urban Places. New narratives of the European city’ has been accepted as COST Action proposal. Klaske Havik (Architecture) leads the consortium, aiming to collect current initiatives of scholars addressing urban change from the crossing point of literary studies, urban studies and architecture. The goal is to offer a conceptual framework and operative tools to analyse urban narratives and to share knowledge with city makers.

22 november 2018

Geodata ontsluiten voor het web vergt ook polderen

Geodata bieden mogelijkheden voor talloze nieuwe toepassingen, maar er komt nog niet uit wat erin zit. Open datasets uit de geo-wereld sluiten onvoldoende aan op standaard zoekmachines of blijven achter slot en grendel. Er zijn technische én sociale kloven te overbruggen, constateert promovenda Linda van den Brink.

22 november 2018

Education fellowship voor AR modellen in het onderwijs

Martijn Stellingwerff heeft een Delft Education Fellowship ontvangen voor het tentoonstellen en testen van AR in verschillende ‘onderwijs settings’. Met zijn project ‘DelftXRealities’ zal hij Augmented Reality in het onderwijs gaan verkennen, van een digitaal ‘augmented’ TU Delft campus tot aan volledige Virtual Reality settings waar deelnemers wereldwijd aan mee kunnen doen.

08 november 2018

Sustainable critical materials

Critical materials are materials which we need for current and future product technologies, but which are now or soon difficult to acquire. BK Bouwkunde is part of the consortium SusCritMat, which aims to educate people from industry and academia about important aspects on critical materials.

08 november 2018

BK alumna Hedwig van der Linden wins NRP Master Award 2018

Hedwig van der Linden graduated with her project ‘Expedition Rotterdam – or the revival of the hidden Reconstruction City’. Her project has been awarded with the NRP Master Award 2018 for her original and innovative attitude towards transformation and renovation.

08 november 2018

Hans de Jonge awarded with Hudig Medal

Hans de Jonge (MBE) received the medal for his work towards expanding the professional field of public housing and town planning with building, project, and area development, and his attention for the management and exploitation phases of the building process.

08 november 2018

Alumna Sarah Heemskerk wins silver IPMA award

Sarah Heemskerk graduated with a thesis on applied leadership styles on various contract types. She researched how the leadership style of project managers connects to the rise of integrated contracts in the sector.

08 november 2018

Crossing parallels with Philip Beesley

Students from BK Bouwkunde and the faculty of Industrial Design will develop a large scale, immersive interactive installation with artist and architect Philip Beesley. From 17 - 25 November 2018, the installation will be on display at the TU Delft Science Centre.

08 november 2018

Elk klimaat vraagt een eigen zonnekoeltechniek

Het koelen van gebouwen slurpt energie en is vooral gericht op het bestrijden van de werking van de zon. Is zonne-energie en –warmte niet bruikbaar voor koeling? Promovendus Alejandro Prieto Hoces ontdekte dat zonnekoeling kansen biedt, maar zelden een eindoplossing is. Begin gewoon met een goede zonwering.

08 november 2018

Appartementencomplexen opknappen in Chili

In Chili bezitten veel mensen een appartement, maar lang niet iedereen kan het ook onderhouden. Dat leidt tot ernstig verval. De woningsector heeft dienstverleners nodig die technische hulp, maar ook conflictbemiddeling verzorgen, concludeert promovenda Luz María Vergara D'Alencon.

07 november 2018

Koopwoningmarkt blijkt ondanks herstel verre van gezond

De nadelige gevolgen van de crisis in de periode 2008-2013 lijken inmiddels volledig weggewerkt te zijn, uitgaande van de meest recente gegevens over betalingsachterstanden op hypotheken (geregistreerd door BKR), de door de NHG uitbetaalde verliesdeclaraties en het aantal executieverkopen van woningen (geregistreerd door het Kadaster). Hetzelfde geldt grotendeels voor de restschuldproblematiek als gevolg van de aanhoudende koopprijsstijgingen. Toch blijkt de koopwoningmarkt verre van gezond.